دکتر مهرور
مردی با دو لباس رزم متفاوت/ جنگ بیولوژیکی از جنگ سخت، سختر است! ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

مردی با دو لباس رزم متفاوت/ جنگ بیولوژیکی از جنگ سخت، سختر است!

در شوره‌زارهای بوشهر متولد شدم، پدرم ملوان بود؛ ملوان‌ها کارگران زحمتکش کشتی هستند برای کسب روزی حلال دل به دریا می‌زنند. دوران خوش آن ایام به خوبی در کنار پدر و مادر مهربانم سپری کردم و همیشه سعی کردم با کمترین دستمزدها هم کار کنم و مستقل باشم. در کنار کار به ادامه تحصیل هم […]