راضیه محمدی
کرونا تجارتی جذاب برای عده ای از بندگان خدا !؟ 27 مرداد 1400
راضیه محمدی

کرونا تجارتی جذاب برای عده ای از بندگان خدا !؟

نصیربوشهر – راضیه محمدی – سرم های نایاب و داروهایی با قیمت گزاف و التماس برای ذره ای اکسیژن حق این مردم نبود ! واکسن ها همانند نوشداروی بعد از مرگ سهراب آنقدر دیر آمدند و خواهند آمد که دم به دم مرگ عزیزانمان را به نظاره نشسته ایم و چه بغض ها که می […]

بیداد بیکاری در قطب صنعت کشور و بزرگترین میدان گازی خاور میانه + سهم ناچیز از عوارض آلایندگی = نابودی آینده این مردم … 07 مرداد 1400
راضیه محمدی

بیداد بیکاری در قطب صنعت کشور و بزرگترین میدان گازی خاور میانه + سهم ناچیز از عوارض آلایندگی = نابودی آینده این مردم …

نصیربوشهر – راضیه محمدی – متولیان امر ، نماینده های محترم استان لطفا بیدار شوید ! دیر زمانی است ساکنان جنوب غرب ایران درگیر یک پارادوکس وحشتناک هستند که تا کنون هیچ کس توجیه و پاسخ مناسبی برای آن نیافته است ! پارادوکسی که حتی مسئولین نیز در عین غیر منطقی بودن بارها و بارها […]

لزوم توجه بیشتر به بانوان مدیر در استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ و هموار کردن زمینه ارتقای شغلی بانوان فعال و شایسته ی سازمان ها  03 مرداد 1400
راضیه محمدی

لزوم توجه بیشتر به بانوان مدیر در استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ و هموار کردن زمینه ارتقای شغلی بانوان فعال و شایسته ی سازمان ها 

نصیربوشهر – راضیه محمدی – در سال های اخیر و با توجه به رشد هر چه بیشتر سطح فرهنگ ، در ایران نیز به مانند سایر کشورها شاهد حضور پررنگ و پربار زنان در عرصه های مختلف و پست های کلیدی و‌ مدیریتی بوده ایم . اما چالش هایی که زنان در این عرصه ها […]