رسول عمویی
مقایسه انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری ایران با انتخابات سال ۲۰۲۰ امریکا 19 آبان 1399
رسول عمویی

مقایسه انتخابات سال ۸۸ ریاست جمهوری ایران با انتخابات سال ۲۰۲۰ امریکا

نصیر بوشهر – رسول عمویی – اگر کارنامه دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در ایران را با کارنامه دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا با هم مقایسه نماییم ، آسیبی که احمدی نژاد در این دوره به منافع ملی ایران و اعتبار جمهوری اسلامی وارد نمود به مراتب از آسیبی که […]

شجریان نماد و نماینده هویت ایرانی 21 مهر 1399
رسول عمویی

شجریان نماد و نماینده هویت ایرانی

نصیر بوشهر – رسول عمویی – در جریان مراسم تشییع و تدفین استاد محمد رضا شجریان مرزبندی ها و صف آرایی ها ی فکری و فرهنگی کاملا عیان و آشکار گردید ،از یک سوی دلدادگان و دلسوختگان به فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانند که همه این مولفه ها را متبلور و متجلی یافته در […]

بحران آب در بخش ساحلی دلوار 26 خرداد 1399
رسول عمویی

بحران آب در بخش ساحلی دلوار

نزدیک به بیست سال از طرح آب رسانی به روستاهای جنوبی بخش ساحلی دلوار میگذرد و متاسفانه شرایط در این حوزه هرروز فاجعه بارتر میگردد تا آنجا که این وخامت اوضاع و احوال از مرحله فنی پا فراتر نهاده و به بحرانی اجتماعی تبدیل گردیده است ، در این مدت طولانی عمده مردم این روستاها […]