سیروس سجادیان
بی ثباتی در اقتصاد، امنیت ملی را به مخاطره می اندازد.‏(قسمت اول: اقتصاد صدقه ای) ‏ ۰۴ مرداد ۱۳۹۹
سیروس سجادیان فرمانده اسبق انتظامی استان فارس

بی ثباتی در اقتصاد، امنیت ملی را به مخاطره می اندازد.‏(قسمت اول: اقتصاد صدقه ای) ‏

اقتصاد رکن مهم زندگیِ اجتماعی و فردی میباشد که توسعه و پیشرفت آن هدف مطلوب سیاسی است و ‏شکوفایی اقتصاد در کشور از ‏مهمترین ابزارهای تأمین کننده قدرت و امنیت ملی است. کشوری که ‏نیازمندیهای اقتصادی اش مشخص و تامین شود ‏میتواند بر روی پای خود بایستد، لذا توان اقتصادی ، ‏پربار بودن و شکوفایی […]

شفافیت اگر خوب است برای هر دو جناح خوب باشد؛ ۱۷ تیر ۱۳۹۹
سیروس سجادیان فرمانده اسبق انتظامی استان فارس

شفافیت اگر خوب است برای هر دو جناح خوب باشد؛

خبرنگار فارس در شیراز از نماینده مردم سئوال می کند رای شما در کمیسیون تحقیق به پرونده آقای تاجگردون چه بوده؟ آقای نماینده در ‏پاسخ میگوید *”رای من ربطی به شما ندارد”.‏ شفافیت به معنای افشای مسائل محرمانه کشور و آبروریزی افراد حقیقی و حقوقی نیست، شفافیت آن است ‏که ‏دروغ ‏نباید گفت، اما هر […]