شعر پارسی
افول شعر و داستان ایران در دهه هشتاد و نود 09 خرداد 1400
مهدیس غنی زاده

افول شعر و داستان ایران در دهه هشتاد و نود

نصیر بوشهر – مهدیس غنی زاده – منتقدان ادبی معمولا ترجیح می‌دهند که قضاوت درباره‌ آثار دهه ۸۰ و۹۰ را به زمان دیگری موکول کنند، زمانی که از این دوره دور شده‌ایم و حرکتهایی که صورت گرفته تاثیرشان را کاملا نشان دادهاند. با این همه، نمی توان تاثیر این دو دهه را در حوزه ادبیات […]

سبک‌شناسی نظم(قسمت دوم) 05 دی 1399
محمدرضا شفیعی کدکنی

سبک‌شناسی نظم(قسمت دوم)

▪️در سبک‌شناسی اصل صورت است و لاغیر. ادبیات و هنر قلمروِ صورت‌هاست، معنایی وجود ندارد. ▪️در عالم صورت با نُرم (norm) و انحراف از نُرم (deviation from the norm) سروکار داریم. ▪️در تعریف نُرم: نُرم یعنی هنجار. صورت‌هایی که هر شی در عالم خارج یا در ذهن می‌تواند به خود بگیرد. ▪️آنچه در انحراف از […]

سبک‌شناسی نظم(قسمت اول) 26 آذر 1399
محمدرضا شفیعی کدکنی

سبک‌شناسی نظم(قسمت اول)

▪️کتاب «حیات‌النفوس» اثر اسماعیل بن محمد ریزی و به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه را من خیلی سال قبل خواندم. با شادروان مرحوم استاد زرین‌کوب صحبت کردیم درباره‌اش و ایشان هم با من هم‌عقیده بود که این کتاب ربطی به حکمت اشراق ندارد. ▪️آنچه سهروردی را از فخر رازی یا دیگر حکمای مشاء جدا می‌کند دو مسئلهٔ […]

شاهنامه؛ شاهکارِ خیال شاعرانه 13 آذر 1399
محمدرضا شفیعی کدکنی

شاهنامه؛ شاهکارِ خیال شاعرانه

نصیر بوشهر – آنها که از شعر توقع استعاره و تشبیه دارند، یعنی حوزهٔ تصویر را محدود در این دو گونهٔ رایج تصویر می‌دانند، اغلب در باب شاهنامه اشتباه می‌کنند و می‌گویند شاهنامه نظمی است استادانه، ولی آثار نظامی شعر است. اگر به علت اصلی این عقیدهٔ ایشان بنگریم خواهیم دید که این داوری ایشان […]

تکاملِ شعرِ فارسی 26 آبان 1399
محمدرضا شفیعی کدکنی

تکاملِ شعرِ فارسی

نصیر بوشهر – وسه‌لوسکی گفته است « تاریخ ادبیات عبارت است از تاریخ اندیشه‌های اجتماعی در تجربهٔ تصاویرِ شاعرانه و صورت‌هایی که آن را بیان می‌دارد.» از همین سخنِ او به‌خوبی می‌توان درکِ صورتگرایان روس را از مسألهٔ تکاملِ ادبیات به نوعی استنباط کرد. وقتی ما به تاریخ تحولات و به یک معنی تکاملِ شعرِ […]