عبدالله درویشی
برگی از تاریخ جنوب 25 شهریور 1399
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب

بعدازشهریور۱۳۲۰با رفتن رضا شاه فرزندش محمدرضا به عنوان شاه ایران ،با نظر انگلیسی ها وروس ها به کمک عمال داخلی همچون فروغی،زمام اموررا به دست گرفت.به علت اشغال ایران توسط متفقین پادگان های نظامی ،پاسگاهها دراقصی نقاط ایران موردهجوم ودستبرد خوانین وروسای ایلات وعشایرقرار گرفت.ارتش ایران تقریبا مضمحل گردید.پادگان ها خالی از افراد نظامی گردیدند […]

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی 13 شهریور 1399
برگی از تاریخ جنوب(قسمت دوم)

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی

بوشمس وهولند هردو همان برنوهای پنج تیر المانی بود.منتهی با کیفیت بهتریا به قول معروف سرصندوق بودندوممکن است با تزیینات بیشتری،مرحوم مشهدی مهدی یوسفی که مدتی منشی ریس غلام رزمی بوده ودرتاریخ معاصردشتی یکی از مطلعین بود،برای نگارنده تعریف کرد که روی قنداق تفنگ هولند ریس غلام رزمی حکاکی شده بودکه”ال سعود السلطان نجد وحجاز”معلوم […]

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی 12 شهریور 1399
برگی از تاریخ جنوب(قسمت اول)

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی

منطقه دشتی با مردمانش سراسر خاطره وماجرا است.اواخر قاجار تا سالهای اوایل پهلوی دوم که تقریبا نظام فعودالی وارباب رعیتی برکل منطقه ی دشتی حاکم بود،حکومت مرکزی کمتر تسلطی بر منطقه داشت.منطقه دشتی زمانی وسیع تر از امروز بود.فارسنامه ناصری هم وقتی از دشتی می گویدتا نواحی کنگان گله دار ،جم وریز را جز بلوک […]

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان(قسمت دوم) 04 شهریور 1399
عبدالله درویشی

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان(قسمت دوم)

درایام ماه محرم نوحه ،لای لای،صبحدم،سرخوانی،جواب کتاب،همه اینها به عهده ذاکرین است. مرحوم مشهدی اسدالله،پدرحاج محمد وحاج ابراهیم واحمد مرادی ،ازکتاب خوانان باسابقه ابدان بوده اند.کتاب را با صدای حزین وسبک خاص خود میخواند،خودش صاحب سبک بود درکتاب خواندن،با گفتن،، ای وای،،که از تکیه کلام ایشان بود،هنوز هم درایام محرم در گوش وذهن سالمندان این […]

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان 02 شهریور 1399
عبدالله درویشی

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان

عزاداری،نوحه خوانی وبرپایی مجالس عزاداری برای سرور شهیدان حسین بن علی(ع)ازقدیم الایام درابدان رونق خاصی داشته است.به طور کلی نحوه عزاداری ،جزیی ازاعتقادات وفرهنگ مردم ابدان بوده است.درماه ودهه محرم با حالت خاصی ،نذرهای زیادی مردم داشتند هرکسی سعی میکردبه فراخور حال خوددراین عزاداری نقش داشته باشد.هرکسی ازروی صداقت واعتقاد خود ودرحد توان سعی میکرد […]

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان قسمت دوم) 29 مرداد 1399
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان قسمت دوم)

خودت چه نام داری واز چه طایفه ای هستی؟خودم عبدالله زبیر نام دارم وان دو برادرم علی وحسن زبیر هستند.واصلاپدربزرگ ما اهل روستای گنخک که یکی ازروستاهای دشتی ودرجنوب کاکی قراردارد،می باشند.نمی دانم اینطور پدربزرگم برایم تعریف کرده ما کاملا کشاورزبوده ایم وصاحب باغ واملاک بوده ایم،منتهی بنا به دلایلی مهاجرت کرده ودرسرزمینهای غرب گاوبندی […]

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان) 28 مرداد 1399
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان)

باد قوس بشدت می وزید،صدای خروشان امواج دریا که به ساحل برخورد میکرد،گوش ادم را ازار میداد.بندر دیر تا ان زمان اسکله ای نداشت.فقط روبروی بازار قدیمی که حالا میدان تره بار وماهی فروشی است،توسط مردم پناهگاهی یا موج شکنی ساخته شده بود،که فقط قایقهای کوچک پهلو میگرفتند.جهازات بزرگتردر خور اولی،دمیگز،خورگرم،ویاخور بردستان پهلو گرفته ،بارگیری […]

اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم 20 مرداد 1399
عبدالله درویشی

اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم

از دهه سی تا اواسط دهه چهل عفریت قحط سالی چنان برزندگی مردم دشتی وجنوب استان بوشهر سایه افکنده بود.که رمقی دربدن مردم نمانده بود،ومی رفت که منطقه با مرگهای دسته جمعی روبروشود.به قول شیخ اجل سعدی شیراز،چنان قحط سالی شد اندر دمشق.که یاران فراموش کردند عشق .نه درکوه سبزی نه درباغ شخ .ملخ بوستان […]

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر 02 مرداد 1399
عبدالله درویشی

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر

تجارت وصدور ورود کالا به صورت امروزی که تحت کنترل دولت باشد و زیر نظرگمرک انجام گیرد،دربندر دیر ازسال ۱۳۱۲شروع شد.البته قبل از ان هم اداره گمرکخانه دربندردیر وجود داشته وبه علت ضعف حکومت مرکزی قاجار،دولت چندان تسلط وکنترلی برمرزهای ابی وتجارت نداشته وفقط درشهر دیرگمرک فعالیت داشت.وگاهی عایدی ودرامدان به دولت پرداخت میشد،گاهی اوقات […]

فرار از زندان بهمنی 28 تیر 1399
عبدالله درویشی

فرار از زندان بهمنی

تابستان ۱۳۱۳بود.گرمای همراه باشرجی بیدادمیکرد،گاهی اوقات محیط روستاوبه خصوص درنخلستان هوای خفه کننده ای بوجود می امد.مردم روستای گنخک ازتوابع کاکی که اغلب شغل شان باغ داری بود،توانسته بودندبازحمات زیاد وگرمای طاقت فرسابا چاهای ابی و دول ،،دلو،،دستی ویا انهایی که وضع بهتری داشتندبا گاو اب میکشیدندونخلستان هایی راسرپا سازند.که طعم خرمای نخلستان های گنخک […]