عبدالله درویشی
مختار حاج زینو ۲۶ تیر ۱۴۰۱
عبدالله درویشی

مختار حاج زینو

نصیربوشهر – عبدالله درویشی: ادم وقتی شعر ظهور منوچهراتشی را میخواندوشرح حال این مرد حقیقی یاافسانه ای میشنود،پی میبرد که درنظام ارباب رعیتی گذشته دردیگر نقاط استان هم ،چنین مردانی واقعی می زیسته اند..بوده اند انسانهایی همانند قهرمان شعر ظهور یعنی ،،عبدو،،ویاشیرمحمدقهرمان داستانهای صادق چوبک که مقهور ارباب وفئودالیسم بوده،ودر دوران خود برای مدتی بیچاره […]

برگی از تاریخ جنوب ۲۵ شهریور ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب

بعدازشهریور۱۳۲۰با رفتن رضا شاه فرزندش محمدرضا به عنوان شاه ایران ،با نظر انگلیسی ها وروس ها به کمک عمال داخلی همچون فروغی،زمام اموررا به دست گرفت.به علت اشغال ایران توسط متفقین پادگان های نظامی ،پاسگاهها دراقصی نقاط ایران موردهجوم ودستبرد خوانین وروسای ایلات وعشایرقرار گرفت.ارتش ایران تقریبا مضمحل گردید.پادگان ها خالی از افراد نظامی گردیدند […]

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
برگی از تاریخ جنوب(قسمت دوم)

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی

بوشمس وهولند هردو همان برنوهای پنج تیر المانی بود.منتهی با کیفیت بهتریا به قول معروف سرصندوق بودندوممکن است با تزیینات بیشتری،مرحوم مشهدی مهدی یوسفی که مدتی منشی ریس غلام رزمی بوده ودرتاریخ معاصردشتی یکی از مطلعین بود،برای نگارنده تعریف کرد که روی قنداق تفنگ هولند ریس غلام رزمی حکاکی شده بودکه”ال سعود السلطان نجد وحجاز”معلوم […]

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
برگی از تاریخ جنوب(قسمت اول)

بوشمس عبدو جمالی-هولند رییس غلام رزمی

منطقه دشتی با مردمانش سراسر خاطره وماجرا است.اواخر قاجار تا سالهای اوایل پهلوی دوم که تقریبا نظام فعودالی وارباب رعیتی برکل منطقه ی دشتی حاکم بود،حکومت مرکزی کمتر تسلطی بر منطقه داشت.منطقه دشتی زمانی وسیع تر از امروز بود.فارسنامه ناصری هم وقتی از دشتی می گویدتا نواحی کنگان گله دار ،جم وریز را جز بلوک […]

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان(قسمت دوم) ۰۴ شهریور ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان(قسمت دوم)

درایام ماه محرم نوحه ،لای لای،صبحدم،سرخوانی،جواب کتاب،همه اینها به عهده ذاکرین است. مرحوم مشهدی اسدالله،پدرحاج محمد وحاج ابراهیم واحمد مرادی ،ازکتاب خوانان باسابقه ابدان بوده اند.کتاب را با صدای حزین وسبک خاص خود میخواند،خودش صاحب سبک بود درکتاب خواندن،با گفتن،، ای وای،،که از تکیه کلام ایشان بود،هنوز هم درایام محرم در گوش وذهن سالمندان این […]

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان ۰۲ شهریور ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

واعظین،ذاکرین،ومکتب داران نیم قرن اخیر آبدان

عزاداری،نوحه خوانی وبرپایی مجالس عزاداری برای سرور شهیدان حسین بن علی(ع)ازقدیم الایام درابدان رونق خاصی داشته است.به طور کلی نحوه عزاداری ،جزیی ازاعتقادات وفرهنگ مردم ابدان بوده است.درماه ودهه محرم با حالت خاصی ،نذرهای زیادی مردم داشتند هرکسی سعی میکردبه فراخور حال خوددراین عزاداری نقش داشته باشد.هرکسی ازروی صداقت واعتقاد خود ودرحد توان سعی میکرد […]

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان قسمت دوم) ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان قسمت دوم)

خودت چه نام داری واز چه طایفه ای هستی؟خودم عبدالله زبیر نام دارم وان دو برادرم علی وحسن زبیر هستند.واصلاپدربزرگ ما اهل روستای گنخک که یکی ازروستاهای دشتی ودرجنوب کاکی قراردارد،می باشند.نمی دانم اینطور پدربزرگم برایم تعریف کرده ما کاملا کشاورزبوده ایم وصاحب باغ واملاک بوده ایم،منتهی بنا به دلایلی مهاجرت کرده ودرسرزمینهای غرب گاوبندی […]

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان) ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

برگی از تاریخ جنوب(کشتی شکستگان)

باد قوس بشدت می وزید،صدای خروشان امواج دریا که به ساحل برخورد میکرد،گوش ادم را ازار میداد.بندر دیر تا ان زمان اسکله ای نداشت.فقط روبروی بازار قدیمی که حالا میدان تره بار وماهی فروشی است،توسط مردم پناهگاهی یا موج شکنی ساخته شده بود،که فقط قایقهای کوچک پهلو میگرفتند.جهازات بزرگتردر خور اولی،دمیگز،خورگرم،ویاخور بردستان پهلو گرفته ،بارگیری […]

اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

اولین راهسازی در منطقه دشتی و تاثیر آن بر زندگی مردم

از دهه سی تا اواسط دهه چهل عفریت قحط سالی چنان برزندگی مردم دشتی وجنوب استان بوشهر سایه افکنده بود.که رمقی دربدن مردم نمانده بود،ومی رفت که منطقه با مرگهای دسته جمعی روبروشود.به قول شیخ اجل سعدی شیراز،چنان قحط سالی شد اندر دمشق.که یاران فراموش کردند عشق .نه درکوه سبزی نه درباغ شخ .ملخ بوستان […]

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
عبدالله درویشی

خورهای بندر دیر و چگونگی صادرات واردات در آنها، در یک قرن اخیر

تجارت وصدور ورود کالا به صورت امروزی که تحت کنترل دولت باشد و زیر نظرگمرک انجام گیرد،دربندر دیر ازسال ۱۳۱۲شروع شد.البته قبل از ان هم اداره گمرکخانه دربندردیر وجود داشته وبه علت ضعف حکومت مرکزی قاجار،دولت چندان تسلط وکنترلی برمرزهای ابی وتجارت نداشته وفقط درشهر دیرگمرک فعالیت داشت.وگاهی عایدی ودرامدان به دولت پرداخت میشد،گاهی اوقات […]