محمد باقر عباسی سملی
قلم را از دایره اخلاق خارج نکنیم/در عفو لذتی است که در انتقام نیست 12 فروردین 1400
محمد باقر عباسی سملی

قلم را از دایره اخلاق خارج نکنیم/در عفو لذتی است که در انتقام نیست

نصیر بوشهر – محمد باقر عباسی سملی – به بهانه یاداشت دوست خوبم جناب هوشمند نقل است که در عهد خلفای عباسی روزی بهلول در محکمه ای حضور داشت که متهمی را محاکمه می کردند. از قضا قلم قاضی از روی میزش لغزید و بر زمین افتاد. بهلول خطاب به قاضی گفت: “کُلنگت را بردار” […]

سال جهش تولید و سیاست های ضد تولیدی شرکت گاز 20 مهر 1399
محمد باقر عباسی سملی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

سال جهش تولید و سیاست های ضد تولیدی شرکت گاز

زنده یاد مرحوم سید اشرف الدین قزوینی معروف به نسیم شمال، شاعر، نویسنده و مدیر مسئول روزنامه نسیم شمال در عهد مشروطیت است، که اشعار اعتراضی زیبا و ماندگاری از وی به یادگار مانده است. سید در یکی از اشعارش به زیبایی می سراید: دشمن از چهار طرف، گرد ایران زده صف، ای پسر های […]

جولان «کنوکارپوس» یا الیناسیون زیست محیطی 25 شهریور 1399
محمد باقر عباسی سملی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

جولان «کنوکارپوس» یا الیناسیون زیست محیطی

نمی دانم از کجا شروع کنم. خدا می داند مأیوس و بدبین نیستم. اما به هر چه و هر جا که می نگرم خود تخریبی می بینم. یک مثالی برای اثبات وجود خدا می زنند بدین مضمون که ممکن نیست یک کودک با کیبورد یک کامپیوتر بازی کند و تصادفی یک مقاله علمی تولید شود. […]

فوت سید محمد حسین محمدی 26 مرداد 1399
محمد باقر عباسی سملی

فوت سید محمد حسین محمدی

چند روزی از انتصابم به بخشداری دلوار نگذشته بود که همکاران گفتند روحانیون بخش، درخواست نشستی با شما را دارند. استقبال کردم و چند روز بعد آقایون روحانیون بخش ساحلی تنگستان(دلوار) زحمت کشیدند و به بخشداری تشریف آوردند. تا آنجایی که بخاطر می آورم بین ده تا پانزده نفر بودند. صداقت، سادگی و سلامت از […]

در عجبم اینهمه کج سلیقگی چگونه می تواند در یک استان جمع شود 23 مرداد 1399
محمد باقر عباسی سملی

در عجبم اینهمه کج سلیقگی چگونه می تواند در یک استان جمع شود

قبل از هر چیز همگان خوب می دانند که بنده هیچ صنمی با دولت آقای روحانی نه در مرکز و نه در استان نداشته و ندارم. اما کتمان هم نمی کنم که در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در هر دو دوره در حد توان از جناب رئیس جمهور حمایت کرده ام و پس از […]