محمد علی اسلامی ندوشن
ناامنی و نیاز [تأثیر اقلیم و جغرافیا در پرورش شخصیّت ایرانی] ۰۲ بهمن ۱۴۰۱

ناامنی و نیاز [تأثیر اقلیم و جغرافیا در پرورش شخصیّت ایرانی]

▪️عاملی که در پرورش شخصیت ایرانی تأثیرگذار بوده، اقلیم و جغرافیاست. یک سرزمین خشک، پیوسته سر مردم خود را به جانب آسمان به بالا نگاه می‌دارد، که از او انتظار باران داشته باشند، و این امر آنان را در حال چشم به راه بودن قرار می‌دهد. چنین مردمی سرنوشت خود را در دست آسمان می‌بینند […]

سودابه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰
محمد علی اسلامی ندوشن

سودابه

  ▪️زنی که موجب بدنامی زنان شاهنامه شده سودابه است، سودابه دختر پادشاه هاماوران است که آن را با سرزمین یمن کنونی تطبیق داده‌اند، و چون کاووس بدانجا لشکر می‌کشد و آن را تسخیر می‌کند او را به زنی می‌گیرد. پس از چندی پادشاه هاماوران، به نیرنگ، کاووس و همراهانش را اسیر می‌کند، و مدتی […]

دربارهٔ چند روایت مستهجن مثنوی معنوی ۰۶ بهمن ۱۴۰۰
محمد علی اسلامی ندوشن

دربارهٔ چند روایت مستهجن مثنوی معنوی

محمدعلی اسلامی ندوشن: ▪️همهٔ نویسندگان و گویندگان مهم قرن پنجم و ششم و هفتم، از غزنوی به این سو، از ناهنجاری‌های روزگار شکایت دارند. غزّالی از تعیّن مدرسه چشم می‌پوشد، و خود را آوارهٔ یار و دیار می‌کند. خیّام، دلزده به گوشه‌ای می‌خزد و سنایی، عطّار و ناصرخسرو، هریک به سبک خود، به زندگی رایج […]

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟ ۲۱ مهر ۱۳۹۹
محمد علی اسلامی ندوشن

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟

محمد علی اسلامی ندوشن – « طیّ این هزار سال هرگاه ایرانی در تنگنا یا نیاز یا خطر قرار می‌گرفته، دست کمک به طرف شاهنامه دراز می‌کرده، بدانگونه که می‌توانیم بگوئیم که ایران را در دو وجه می‌بینیم: ایران پیش از شاهنامه، و ایران بعد از شاهنامه. چند نمونه بیاورم: ـ دوران مغول و بعد […]

آینده ایران ۱۸ مهر ۱۳۹۹
محمد علی اسلامی ندوشن

آینده ایران

تربیّت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ با اخلاق دارد، یعنی روشِ زندگی‌ای که اجتماع بر پایه‌ی آن ادامه‌ی عمر می‌دهد. آنچه از گوشه و کنار می‌شنویم و می‌بینیم، گسیختگیِ اخلاقی به درجه‌ی نگران کننده‌ای رسیده است. هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد، آمار زندانیان، چک بی‌محل و طلاق و تقلّب‌های عجیب و غریب… در حدّ فجیعی […]