محمد علی اسلامی ندوشن
اگر شاهنامه فردوسی نبود؟ 21 مهر 1399
محمد علی اسلامی ندوشن

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟

محمد علی اسلامی ندوشن – « طیّ این هزار سال هرگاه ایرانی در تنگنا یا نیاز یا خطر قرار می‌گرفته، دست کمک به طرف شاهنامه دراز می‌کرده، بدانگونه که می‌توانیم بگوئیم که ایران را در دو وجه می‌بینیم: ایران پیش از شاهنامه، و ایران بعد از شاهنامه. چند نمونه بیاورم: ـ دوران مغول و بعد […]

آینده ایران 18 مهر 1399
محمد علی اسلامی ندوشن

آینده ایران

تربیّت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ با اخلاق دارد، یعنی روشِ زندگی‌ای که اجتماع بر پایه‌ی آن ادامه‌ی عمر می‌دهد. آنچه از گوشه و کنار می‌شنویم و می‌بینیم، گسیختگیِ اخلاقی به درجه‌ی نگران کننده‌ای رسیده است. هیچ کس به هیچ کس اعتماد ندارد، آمار زندانیان، چک بی‌محل و طلاق و تقلّب‌های عجیب و غریب… در حدّ فجیعی […]