محمد غمخوار
آن مرد در صف آمد 04 آبان 1399
محمد غمخوار

آن مرد در صف آمد

نصیر بوشهر – محمد غمخوار – حدود چند ماه پیش احساس کردم حساس ترین دوره تاریخی مملکت است . از یک طرف چپ و راست و میانه داشتند  به هم لبخند می زدند  و از طرفی دیگر دولت تمام شرکت های زیان ده را وارد صف بورس کرده و چراغ ها همه سبز و قابل عبور […]

چقدر ارزش داریم!!؟ 24 مهر 1399
محمد غمخوار

چقدر ارزش داریم!!؟

واحد پول کشور ریال است و ارزش پول هر کشور را در رقابت با ارزهای معتبر می سنجند . به عبارتی قدرت پول هر کشور یعنی قدرت برابری آن با دیگر ارزها در بازارهای جهانی و قدرت خرید آن در بازارهای داخلی . این روزها همه از کاهش ارزش پول ملی سخن می گویند . […]

کتک هایی که هنوز دلتنگ می کنند مرا 12 اردیبهشت 1399
محمد غمخوار

کتک هایی که هنوز دلتنگ می کنند مرا

ضرب المثلی هست که میگوید …درس معلم گر  بود زمزمه محبتی …جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را … یا شاعرش طفل نبوده و یحتمل چهل سالگی را پشت سر گذاشته بوده و یا اصلا دانش آموز نبوده و یا یه شعری از روی تفنن سروده …  دانش آموز که باشی, فرقی ندارد کدام […]