مختار پزشک
امروزه طراحی شهر نباید مانند دهه ۴٠ باشد نباید در سطح شهر میدان و چراغ قرمز داشته باشیم! 08 دی 1398
مختار پزشک عضو سابق شورای شهر خورموج

امروزه طراحی شهر نباید مانند دهه ۴٠ باشد نباید در سطح شهر میدان و چراغ قرمز داشته باشیم!

  وقتی به شهر بوشهر می نگریم در عجب خود می مانیم که دانستن ان برای ما فرصتی نخواهد داشت شهر بوشهر از دو منظره می نگرم یکی عمران شهری که درعجبم که ٩٩/ پروژه ها ومبلمان شهری بر می گردد به دهه ۴٠ تغییر و تحولی در ان شاهد نیستیم. دانستن ان سختتر از […]