مسئولین ، پاسخگویی، نصیربوشهر انلاین
*وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است * ۳۰ تیر ۱۴۰۲

*وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است *

*وظیفه مسئولین پاسخگویی به مردم است * 🔸🔸پیام مخاطب 🔸🔸 میشه از مسئولین دلسوز خواهش کرد که شما را به هر چی قبول دارید ، به خاطر خوش آمد و نیامد سایر ملت‌ها و ابرقدرتها یا لجبازی با آنها ، حتی اگه یک ریال از بیت المال در اختیار دارید حرام نکنید اگه قراره سلاح […]