پتروشیمی جم پیلن
افزایش ۲۴ درصدی فروش جم پیلن در بهمن ماه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

افزایش ۲۴ درصدی فروش جم پیلن در بهمن ماه

فعالیت ماهانه بهمن ۱۴۰۲   پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن)   گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹     ✅افزایش ۲۳.۶۹ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ✅رشد ۱۵.۴۲ درصدی فروش بهمن ۱۴۰۲ در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۱.۲۲ درصدی فروش ۱۱ ماهه […]

محکوم کردن پتروشیمی جم پیلن در نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ریاست جمهوری ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

محکوم کردن پتروشیمی جم پیلن در نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به ریاست جمهوری

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری از عدم مشارکت جم پیلن در «عرضه اعتباری محصولات» در بورس کالا خبر داده است! مدیر توسعه صنایع پائین دستی NPC در مکاتبه خود با نهاد ریاست جمهوری با اشاره به عرضه اعتباری ۸/۲ همتی محصولات پتروشیمی در دی ماه، از مشارکت پتروفرهنگ و […]

کاهش ۲۳ درصدی فروش جم پیلن در آذرماه ۰۸ دی ۱۴۰۲

کاهش ۲۳ درصدی فروش جم پیلن در آذرماه

فعالیت ماهانه آذر ۱۴۰۲ پتروشیمی جم پیلن (#جم پیلن) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۲۳.۶۳) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه گذشته ⭕️کاهش (۲۲.۰۵) درصدی فروش آذر ۱۴۰۲ در مقایسه با آذر ۱۴۰۱ ✅رشد ۱۲.۲ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه […]