نصیربوشهر – مجید غاله – بوشهر قدیم دارای مشکلات و محرومیت های فراوان از حداقل های زندگی که گستردگی آن بیش از نقاط کشور در این شهر قابل مشاهده بود، در واقع جنوبیهای محروم ،زندگی بسیار سختی بویژه در فصل گرم سال متحمل می شدند این مشکلات منجر به مهاجرت از بوشهر و رفتن به […]

نصیربوشهر – مجید غاله – بوشهر قدیم دارای مشکلات و محرومیت های فراوان از حداقل های زندگی که گستردگی آن بیش از نقاط کشور در این شهر قابل مشاهده بود، در واقع جنوبیهای محروم ،زندگی بسیار سختی بویژه در فصل گرم سال متحمل می شدند این مشکلات منجر به مهاجرت از بوشهر و رفتن به شهرهای خوش آب و هوا ،به عنوان یکی از معضلات دائم وهمیشگی شهر و مانع و سدی در راه توسعه پایدار شهر می توان قلمداد وبه حساب آورد، وقتی نگاهی گذرا به استان و شهر بوشهر می اندازیم متوجه می شویم که بیش از یکصد هزارنفر نیروی بومی استان و شهر بوشهر در استان های فارس ، اصفهان و تهران درحال کار وزندگی هستند که این ثروت مادی و معنوی می توانست در توسعه وپیشرفت استان بوشهر و شهرهای آن نقشی مهم و اساسی ایفاء نماید، اگر شهر بوشهر از امکانات نسبی زندگی، رفاهی، بهداشتی و…….برخوردار بود شاید این اتفاق تلخ مهاجرت حداکثری بومیان ،هرگز بوقوع نمی پیوست، البته که مزید بر علت ، نداشتن دغدغه مسئولان غیر بومی وبی تفاوتی انان و عدم آسیب شناسی در این موضوع بوده است که تاکنون برای آن چاره ای اندیشی نشده است ، که البته باید اذعان نمود، با توجه به ادامه داشتن این معضل ، در جهت جلوگیری از مهاجرتها،می توان جلو رشد وحرکت تصاعدی آن را گرفت.
واما بعد:
بوشهر قدیم بناء بر نیاز و ضرورت شهر، شاید اولین شهر در کشور می باشد که دارای کارخانه یخسازی معروف به کارخانه آهکی بوده که بواسطه گرمای طولانی مدت ، مصرف خانگی ، وجود کسبه وهمچنین وجود صید و صیادی و نگهداری آبزیان احداث کارخانه بسیار لازم و ضروری بوده است، با احداث اولین کارخانه یخ سازی توسط مرحوم آهکی که حدوداََ تا ۷۰ سال قبل فعال و تولید داشته است ( بعد از این مدت کارخانه تعطیل شد) این کارخانه با سابقه یک قرنی در محله شیخ سعدون همجوارساختمان امیریه( شورای شهر فعلی) واقع شده بود، وجود این کارخانه همراه بود با اشتغال زائی و تغییرات وضعیت زندگی در تابستان برای مردم و صیادان بطوری که ابزیان صید شده را با نگهداری مناسب ، موجب رونق کار افراد محلی شده بود.بعد از این کارخانه و اواخرفعالیت آن ، در محله جفره ماهینی و سپس در انتهای محله باغ زهرا کارخانه یخ سازی مرحوم حاج حبیب فیوض نیز شروع به کار نمودند تا بتوانند نیازهای شهر را تامین نمایند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر