نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟
۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟
۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟

 

 

اسکندر احمدنیا:

 

 

۱_درودبرنصیر ومدیر فهیم نصیر،بامعذرت وسپاس از شما که حاضر همیشه درعرصه ی مشکلات استان و فراتر آن در کشور هستید ، انتظار زیاداست اما باتوجه به عملکرد روسای قبل از ایشون که پرصدا ترینش رااحمدی نژاد و بسیار هم ادامه دار وتکراری انجام داد ،هیجان زا وشعار های تکراری وگرد وخاک های کسالت أور و…. باید گفت مثل همیشه هیچ !وعده ها جواب نداده اند ،وثابت شده است که اثربخش نیستند ونخواهند بود،بااین وجود دعامی کنم وامیدوار که چرخش روزگار تغییر کند ودایره ی بخت ایشان به هدف متصل شود ،انسان با امیدزنده است ،اگرچه خوش بین نیستم!

۲_عرض کردم انتظار مردم هراستان وبخصوص استان ما خیلی وخیلی زیاد ،اگر فرصت وحال ومجالی باشد وازقبل برنامه ریزی شده باشد ونماینده یا نمایندگانی از توده های مردم ،شرح کمبودها راارایه بدهند ،ونمایندگان استان هم پی گیر شوند وروی هرموضوع سرانجام وعده ها ی ریاست جمهور وتقاضا ی مردم کارشود وتا سرانجامی نیافته ادامه ی‌پیگیری هم میسرباشد ،شاید مقداری از آنها محقق شود،وگرنه رییس جمهور بیاید وسخنانی هم گفته شود و مردمی هم ،بشنوند و پس از مدتی نتیجه ای ندهد و…فراموش شود ،مبدل به نوعی سفرتشریفاتی می شود وفراموش ،البته نمایندگان استان باید پیگیر این موارد باشند ،ونه انتظار مردم رامایوس وزمان هم برود پی کارش وبعدازگذشت چهارسال ،روز ازنو وروزی هم نامشخص؛!

۳–اصلا ،چرا ما تاحالا ندیده ایم ونچشیده ایم ،اما ازجدیتی که در عزم آقای رییسی دیده ام و وعده هایی که ایشان فرموده اند ،باتمام وضعیتی که درگذشته تجربه کرده ایم،بارهم امیدواریم موفق شوند ،اما ی دیگری که بازهم دارد تکرارمی شود در مدت بیش ازچهل سال اینگونه سفرها وسرزدن ها نتیجه ای دربرنداشته اند!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر