محمد حسین فروزان‌مهر، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور: استان فارس می‌تواند به عنوان معین استان‌های جنوبی کشور عمل کند و با توجه به ظرفیت‌ها و گستردگی که دارد در توسعه جنوب کشور موثر باشد طرح اتصال استان فارس به خلیج فارس می‌تواند سرآغاز تحولات بزرگ اقتصادی در استان و از جنبه صادرات غیرنفتی، جذب […]

محمد حسین فروزان‌مهر، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

استان فارس می‌تواند به عنوان معین استان‌های جنوبی کشور عمل کند و با توجه به ظرفیت‌ها و گستردگی که دارد در توسعه جنوب کشور موثر باشد

طرح اتصال استان فارس به خلیج فارس می‌تواند سرآغاز تحولات بزرگ اقتصادی در استان و از جنبه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین رونق اقتصادی موثر باشد

چندی پیش نیز رئیس‌جمهور در سفر به استان فارس در نشست خبری بیان نموده: ” پروژه اتصال استان فارس به دریا مدنظر دولت سیزدهم است”.

این سخنان با واکنش نماینده هرمزگان به تلاش جدید مسئولان فارس منجر شد و در مصاحبه ای اعلام نمود:

هیچ بخشی از استان نباید جدا شود

اگر برخی اشتیاق پیوستن به دریا دارند به هرمزگان ملحق شوند

در این بین سکوت نمایندگان استان به این اظهارات بسیار قابل تامل می باشد و این سکوت و بی عملی نمایندگان در ذهن افکار عمومی باقی خواهد ماند!

 

 

 

  • منبع خبر : نصیر بوشهر