زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند طبیعی میباشد زنی که از سلامت فرهنگی اجتماعی برخوردار باشد کودکان سالمی نیز به اجتماع میدهد مشکلات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که کماکان درگیر جامعه میباشد و فکر نکنم تفاوتی جنسیتی خیلی محرز باشد اسلام برای زنان جایگاه رفیعی را معرفی میکند و باید گرامی شمرده شوند […]

صفحه زنان هفته نامه نصیر بوشهر به بررسی مشکلات زنان بوشهری پرداخته و با طرح چند سوال از زنان نظرات آنها را جویا شده است
بنظر شما مهمترین مشکل زنان بوشهری چیست؟
‐ مشکل فرهنگی؟ سیاسی ؟اجتماعی ؟ اقتصادی؟ لطفا توضیح دهید
‐ برای رفع مشکل فوق الذکر چه راهکار یا پیشنهادی دارید؟

زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند طبیعی میباشد زنی که از سلامت فرهنگی اجتماعی برخوردار باشد کودکان سالمی نیز به اجتماع میدهد

مشکلات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که کماکان درگیر جامعه میباشد و فکر نکنم تفاوتی جنسیتی خیلی محرز باشد
اسلام برای زنان جایگاه رفیعی را معرفی میکند و باید گرامی شمرده شوند اما عملا عکس این قضیه را شاهدیم
نبودن حداقل امکانات ورزشی برای بانوان
نبودن امکان اشتغال مناسب بالا بودن هزینه سالنهای ورزشی اختصاصی باعث ایجاد رکود و سستی در بین بانوان ایجاد شده
اگر میخواهیم شاهد جامعه ای سالم و پویا باشیم باید زنان قوی و سالم داشته باشیم
زنان بوشهر نشان داده اند در امور فرهنگی اجتماعی سیاسی میتوانند بخوبی نقش خود را ایفا کنند
زنان معمولا مدیران توانمندی میباشند
مدیریت خانواده انهم با شرایط اقتصادی موجود کار بزرگیست که زنان بوشهری بخوبی از عهده ان بر امده اند
زن بوشهری نیز مانند بقیه زنان جایگاه واقعی خود را میطلبند
نباید از نظر جنسیتی به موضوع نگریست
قابلیتهای فردی را ببینیم
در اغلب موارد از تفاوتهایی که بین مردان و زنان بوجود میاید زن در رنج میباشد
پایه و اساس ان از خانواده اغاز میشود که خوشبختانه در سالهای اخیر روند این فرهنگسازی روال جدی پیدا کرده و کمتر شاهد فرق گذاشتن بین دختران و پسران هستیم باهمه کاستی ها زنان بوشهری از اعتماد بنفس بالایی برخوردارند و نشان داده اند در همه عرصه ها با حداقل امکانات حرف برای گفتن دارند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر