نصیربوشهر – صفیر جنوب(فعال سیاسی – اجتماعی): در برهه ها و مجامع مختلف سیاسی کشور،همیشه موضوع اتصال استان فارس به دریا(از طریق استان های بوشهر و یا هرمزگان)مطرح بوده است. در سال ۱۳۹۲ طی جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی با ریاست حسن روحانی ،این مصوبه گذرانیده،در هیئت دولت تایید و توسط وزارت کشور […]

نصیربوشهر – صفیر جنوب(فعال سیاسی – اجتماعی):

در برهه ها و مجامع مختلف سیاسی کشور،همیشه موضوع اتصال استان فارس به دریا(از طریق استان های بوشهر و یا هرمزگان)مطرح بوده است.
در سال ۱۳۹۲ طی جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی با ریاست حسن روحانی ،این مصوبه گذرانیده،در هیئت دولت تایید و توسط وزارت کشور ابلاغ شد.بر این اساس مناطقی از بخش شهرستان پارسیان استان هرمزگان به شهرستان لامرد الحاق می گردید،لیکن بدلیل برانگیخته شدن حساسیت های محلی و منطقه ای در استان هرمزگان بواسطه قدرت نمایی مدیران وقت استان فارس در فضای رسانه،این موضوع ملغی ماند ولی هر از چندگاهی این موضوع نقل محافل می گردد گویی سیاست تکرار هنجار برای تعدیل واکنش ها را در پیش گرفته اند.
این مهم فارغ از نگاه استثمارگرایانه نمایندگان و مسئولان استان فارس،یک عیب بزرگ هم دارد و آن ،عدم اطلاع این مسئولان بظاهر سیاس از پیامدهای طرح این دست موضوعات نافی تمامیت ارضی استان هاست.
از دیرباز تا کنون استان های جنوبی کشور،حکم شاهراه های ارزی و مناطق ثروت ساز در خدمت مطامع پایتخت نشینان را داشته اند و این نگاه،مسبب دست درازی های طماع گونه نمایندگان یا مسئولان دیگر استان ها خصوصا استان فارس و گنجاندن این طرح در شعارهای انتخاباتی و رویاپردازی هایشان شده است.
نگارنده با طرح چند سوال از این سیاست مداران ،عرایض خود را شفاف تر بیان می نماید:
۱-چرا به جای دست درازی به دیگر مناطق،تلاشی در جهت پویایی منابع خدادادی استان خود نمی کنید؟
۲- واگویه کردن این گفتمان در محافل سیاسی و مجازی مختلف،آیا توهین به شعور مردم محروم مانده این دو استان و قدرتمایی سیاسی نیست و اصولا آیا بر پیامدهای آن واقفید؟
۳-مگر استان بوشهر یا هرمزگان برای ورود مسافران یا ترانزیت کالا،خودسرانه و جدای از قوانین کشوری رفتار نموده اند که با الحاق استان فارس به دریا این مشکل از بین برود؟
۴-در محافل از این طرح بعنوان یک طرح ملی یاد می شود.این سوال پیش می آید که اگر این طرح توسعه ای عام المنفعه است حتما باید تحت قیومیت استان فارس باشد و در قالب این دواستان قابلیت اجرا ندارد؟
۵- با توجه به ذخائر انرژی استان فارس،الحاقشان به بوشهر را برای طرح توسعه ای این استان قابل قبول می دانید؟
۶- فکر می کنید مردم ضمن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بدیهی ،حاضر به تغییر در تمامیت ارضی خود هستند؟
در ادامه موضوع باید مطرح کرد هر منطقه ای از کشور،دارای منابع خدادادی و ثروت هاییست که اگر نگاه طماع گونه ی مسئولان حاکم نباشد براحتی جوابگوی مسائل توسعه ای خواهند بود.
اینکه تمام استان ها،چشم طمع به زخایر استان های جنوبی بلاخص بوشهر دارند (در عین اینکه مردم این استان ها در اوج محرومیت هستند) نتیجه نگاه زشت و فاجعه بار مسئولان مرکز نشینی است که اطمینان داریم تا ثروت این مناطق را تصاحب نکنند راحت نخواهند نشست،ضمن اینکه مردم محروم مانده این دو استان،علی رغم نگاه تبعیض آمیز در تمامی ابعاد،به هیچ وجه راضی به این اتفاق نیستند و اینکه استان فارس،عنوان معین استان های جنوبی کشور در توسعه را یدک بکشدهیچ گاه برنخواهند تابید.
برای نگارنده تفاوتی ایجاد نمی کند که اتصال از کدامین مجرای جغرافیایی(استان بوشهر یا هرمزگان) باشد و یا اصولا این خواست مطرح شده است یا خیر،بلکه هدف خاتمه یافتن این دست زیاده خواهی های با چاشنی قدرت نمایی سیاسی استان فارس است .
تا کنون جهت دهی دولت ها به نحوی بوده است که ثروت ها از استان های بوشهر و خوزستان و هرمزگان استخراج و در دیگر استان ها صرف شود و مردم این را به عین دیده اند ولی صراحتا اعلام می داریم که نجابت و سکوت ما را با این دست گفته های نابخردانه نسنجید.
نگارنده به مسئولین استان (به سبب مطرح شدن این ادعا نسبت به استان بوشهر در دوره قبل و محتمل بودن طرح آن در آینده)خاصه نمایندگان و استاندار محترم توصیه می کند که جهت تقابل سیاسی و رسانه ای ،در این وانفسایی که چشم داشت به منابع دیگر استانها توسط مسئولین رواج یافته و به قدرت نمایی سیاسی مبدل گردیده است،در محافل مختلف رسانه ای و سیاسی،در جهت تقابل با این دیدگاه ناثواب استان فارس برآیند تا دیگر شاهد این رویه مخل امنیت ملی و خواست دشمنان خارجی نباشیم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر