این روزها گرانی و وضعیت سخت زندگی و معیشت مردم بر وضعیت کرونای جامعه نیز افزوده گردیده . شرایطی که نیازمند توجه بیشتر همه ، بویژه همدلی و همگرائی اولیاء امور و کارگزاران و سیاست گذاران در حاکمیت ائم از دولت و مجلس می باشد . عموم مردم کشور این روزها به سختی امور زندگیشان […]

این روزها گرانی و وضعیت سخت زندگی و معیشت مردم بر وضعیت کرونای جامعه نیز افزوده گردیده . شرایطی که نیازمند توجه بیشتر همه ، بویژه همدلی و همگرائی اولیاء امور و کارگزاران و سیاست گذاران در حاکمیت ائم از دولت و مجلس می باشد .
عموم مردم کشور این روزها به سختی امور زندگیشان را می گذرانند و این معضل مایه نگرانی و دغدغه همه علاقمند به مردم و دلسوزان کشور گردیده .
مشکلات اقتصادی و گرانی آفت های بسیاری را به همراه داشته و اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود چه بسا ایجاد هزینه های جبران ناپذیری برای کشور می نماید .
اصلی ترین هزینه و آسیب گرانی می تواند از بین رفتن اخلاق و امنیت در جامعه باشد گرانی بر روی روح و روان مردم فشار وارد نموده . بخش اعظم درگیری ها و اختلافات ، ناراحتی ها ، پرخاشگری ها ، قضاوت های ناصواب افراد نسبت به یکدیگر در جامعه بعضا زایده همین معضل است و چنین شرائطی زیبنده هیچ دولتی و حکومتی نیست .
گرانی امانت داری را در جامعه از بین می برد و انسان مسلمان را از زندگی خسته و سیر می کند . براستی مگر پذیرش مسئولیت خود بنوعی امانت داری محسوب نمی گردد ! گرانی برای حکومت و مسئولیت و وکالت و نمایندگی مردم نیز ثواب و مطلوب نمی باشد .
امام صادق (ع) می فرماید: «گرانی نرخ ها در جامعه، بدخلقی می آورد و امانت را از بین می برد و مرد مسلمان را پریشان و دلتنگ می سازد.»
گاهی به واسطه عواملی چند، قیمت خواروبار و اجناس مورد نیاز عموم بالا می رود. ممکن است ترقی نرخ ها برای عده ای بی تاثیر باشد، ولی مسلم است که گرانی به توده مردم فشار می آورد، زیرا نظم مالی همه را برهم می زند و چون در موقع گرانی قدرت خرید و تهیه کم می شود، ممکن است مردم برای فراهم کردن احتیاجات زندگی خود دست به خیانت بزنند. در آن هنگام به آدم مسلمان که به هیچ وجه حاضر نیست خیانت کند سخت می گذرد.
براستی امروز در این شرایط سخت زندگی و فشار اقتصادی سنگین بر مردم ، سخنگوی مردم ، سخنگوی پابرهنگان و محرومین ، آنانی که همیشه مورد سفارش و توصیه امام و رهبری می باشند ، در سپهر سیاسی کشور چه جناحی می باشد ؟
چه جریانها و افرادی مسئول بوجود آمدن این شرایط سخت می باشند ؟.
امروز صدای شکسته شدن استخوان مردم در زیر چرخ های گرانی و بیکاری بلند است . روزگاری که از زمین و آسمان این کشور بدلیل جنگ تحمیلی آتش می بارید دولت پاکدست وقت با دقت نرخ ارزاق عمومی مردم را با تیزبینی تمام بدون تشکیل سازمان های عریض و طویل کنونی با امکانات بسیار ناچیز با نیروهای گمنام و دارای سرمایه معنوی و اعتقادی بالا بصورت افتخاری پیگیری و نظارت می نمود تا مبادا اقشار آسیب پذیر و توده مردم زندگیشان با مشکل مواجه گردد . اما امروز تنها همه امر می فرمایند که باید چنین شود و چنان ، گوئی که خود هیچگونه مسئولیتی ندارند .
اگر مردم نباشند هیچ مقامی نمی تواند با اقتدار در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی استقامت نماید . اگر مردم پای کار باشند هیچ احدی جرات تعرض به مرزهای اعتقادی و جغرافیائی کشور را ندارد . هر جا بر کشور هزینه و آسیبی وارد گردیده یقینا در آن عرصه مردم یا دیده نشدند و یا حضور نداشته اند. رضایتمندی مردم ثواب و مهم است .
مردم کشور عموما و ساحل نشین خصوصا نیاز به رفاه ، آسایش و زندگی و شغل آبرومندانه و در شان خود و جمهوری اسلامی دارند .
بی‌کاری در جامعه ام‌الفساد منکرات و مفاسد است . فقر اقتصادی و فرهنگی است که دشمنی ایجاد می کند. فقر عقل انسان را از انسان می‌گیرد، دین انسان را نابود می‌ سازد، شیطان است . جامعه فقیر استعداد هر گونه مصیبیت ، آسیب و بحرانی را دارا می باشد .باید توجه داشت که با نیروهای غیر کاسب و غیر معامله گر سیاسی است که می شود به مردمی که زیر سخترین فشارهای اقتصادی ، امور زندگی را به سختی می گذرانند خدمت کرد.
پیشرفت توام با عدالت در جامعه مورد تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی و رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و از اهداف اصلی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی است و لذا نباید هرگز این مهم فراموش و قربانی گردد . انشاءالله .

  • منبع خبر : نصیر بوشهر