نصیر بوشهر – امیر ‌دهدشتی – سالهاست که این جمله ی کلیشه ای را می شنویم که ما (مردم استان بوشهر) در سطح ملی و کشوری مدیر تاثیر گذاری نداریم که بتواند صدای مظلومیت و حقانیت این مردم نجیب را به گوش مرکز نشینان برساند .ما جز معدود استانهایی هستیم که نتوانستیم با گذشت بیش […]

نصیر بوشهر – امیر ‌دهدشتی – سالهاست که این جمله ی کلیشه ای را می شنویم که ما (مردم استان بوشهر) در سطح ملی و کشوری مدیر تاثیر گذاری نداریم که بتواند صدای مظلومیت و حقانیت این مردم نجیب را به گوش مرکز نشینان برساند .ما جز معدود استانهایی هستیم که نتوانستیم با گذشت بیش از ۴٢ سال از انقلاب یک وزیر به کشور معرفی کنیم! هر چند خیلی به این مهم نزدیک بودیم ولی متأسفانه برخی از درون و بیرون با کارشکنی مانع این امر شدند.
در روزهای گذشته خبرهایی در خصوص انتصاب یک هم استانی (بهمن بهزادی ) به مدیر عاملی پتروشیمی غدیر در استان خوزستان به گوش رسید که با مخالفت نمایندگان و مسئولین محلی استان خوزستان به دلیل اینکه باید از ظرفیت های بومی استفاده شود ،لغو گردید.از چرایی این اتفاقات که بگذریم ،مسأله مهم این است که مسئولان کشور متوجه شده اند که زین پس برای تمامی انتصابات و ظرفیت های اشتغال در این استانها می باید با اولویت و نگاه به بومی گزینی و رضایت مردم و مسئولین آن استان عمل کنند ،اتفاقی که در استان ما سالیان است به وقوع نمی پیوندد و به دفعات شاهد بودیم و هستیم که جوانان این استان بخاطر حضور مسئولین غیر استانی در رأس کار ،یا از فرصت اشتغال مناسب محروم شده اند و یا در سطح سمت های میانی متوقف شده اند .اگر به عقب برگردیم تجربه های موفقی در سطح مدیریت ارشد استان داشته ایم که می توان به دوران استانداری دکتر سالاری و مهندس تبادار اشاره کرد که نشان دهنده توانمدی فرزندان این دیار است.
نتیجه گیری :هر چند ملاک ارزیابی یک مسئول ،عملکردش است و نه هم استانی یا غیر هم استانی بودن ولی با توجه به روندی که در استانهای دیگر در خصوص بومی و غیر بومی بودن شکل گرفته می باید متحد باشیم و در کنار هم و با استفاده از ظرفیت فعالین اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی ،ورزشی و …
همراه با مردم و مسئولین ،این خواست را تبدیل به یک مطالبه کنیم و اجازه ندهیم در بحث اشتغال جوانان و انتصابات مسئولین بیش از پیش جفا در حق استان عزیزمان شود.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر