نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟
۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟
۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟

 

 

مختار پزشک:

 

حضور رئیس جمهور به استان بوشهر خیر مقدم می گویم در مورد سوال اولتون چه انتظاری از بهبود اوضاع مملکت دارید من همیشه بر این باور بودم که رئیس جمهورها چندان دخالتی در بهبود اوضاع اقتصادی کشور ندارند وانان هم در آرامش واسایش اقتصادی مردم نقشی نمی توانند داشته باشند که بتوانند راهکاری ارایه کنند . اقتصاد یک کشور وابسته به تعامل با جهان کنونی می باشد که ما خیلی با آن فاصله گرفته ایم وداریم در آن دست وپا می زنیم که برون رفت از آن کار همه کس نیست .ما تا زمانی که برنامه ای مدون در مقابل جنگ اقتصادی نداشته باشیم و آن را بکار نگرفته ایم هیچ وقت انتظار بهبود اوضاع اقتصادی ومعیشت ی مردم نباید داشته باشیم کلید حل مشکلات اقتصادی در بر جام و تعامل و تسامح و پیوستن به قانون پولشویی جهانی می دانم نه در شعارهای پوپولیستی این وان شخص.

در مورد استان نیز هیچ چشم انتظاری در مرتفع شدن مشکلات ندارم

استانی که منابع درآمدی کشور را تامین می کند ولی مردمش اندر خم یک کوچه اند از نظر معیشت و ارامش حتی اجازه کوچکترین فعالیتی از برکات دریای خدا دادی ندارند واگر محاسبه ای در منبع درآمدی سرانه ی مردم استان داشته باشیم و بخواهیم از همین منبع ، سرانه یک میلیونی استان را مشخص کنیم بعید می بینم که کشورهای خلیج فارسی به آن برسند ولی مثل اینکه استان ما هم ردیف سیستان و بلوچستان می باشد . فقط فرق ما با سیستان همین واژه ای است که پسوند استان مان اظهار میدارند . واژه برخوردار در پسوند استان فرق ما با استان سیستان است . کاش دولت در مقابل فرصت سوزی این استان وان استان در تهران می نشستند ودر جستجوی برون رفت این مشکلات ومعضلاتی که مردم دچار آن شدن تصمیماتی اتخاذ می کردن ودر جهت راهکارهایی راهبردی در جهت برطرف گردن مشکلات معیشتی مردم چاره اندیشی می کردند و این سفر های استانی هیچ ماحصلی بهمراه نخواهد داشت جز فرصت سوزی .

در ضمن مگر آخرین سفر روحانی به استان فراموش کردیم با اعتباری بیش از ۲۰۰۰میلیاردی همراه بود آیا مشکلی از مردم مرتفع شد آیا تورم و فقر از استان رفت و مردم به آسایش و ارامش رسیدن خیر

ببینم با اومدن ایشون به استان می تواند رکورد اعتبارات ۲۰۰۰میلیاردی روحانی را شکست دهد یا مغلوب آن خواهد شد

به این ضربه المثل اکتفا می کنم

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

  • منبع خبر : نصیر بوشهر