تاکنون از ۴۰ شهر استان بوشهر شهرداری ۲۱ شهر با سرپرستی اداره می شوند   برازجان گناوه خورموج عالیشهر آبپخش نخل تقی اهرم عسلویه وحدتیه شُنبه بوشکان آبدان سعدآباد بردخون چاه مبارک دوراهک دلوار آباد انارستان کلمه ریز    

تاکنون از ۴۰ شهر استان بوشهر شهرداری ۲۱ شهر با سرپرستی اداره می شوند

 

برازجان

گناوه

خورموج

عالیشهر

آبپخش

نخل تقی

اهرم

عسلویه

وحدتیه

شُنبه

بوشکان

آبدان

سعدآباد

بردخون

چاه مبارک

دوراهک

دلوار

آباد

انارستان

کلمه

ریز