هشتم مارس روز جهانی زن در اغلب دنیا گرامی داشته می شود زنان به عنوان نیمه پیکر اجتماع و تربیت دهندگان اصلی نسل های بعدی نقش مهمی را در توسعه کشور می توانند داشته باشند شعار روز جهانی زنان درسال ۲۰۲۰ “من از نسل برابری حقوق زنان هستم” حال ببینیم در کشور ما زنان جامعه […]

هشتم مارس روز جهانی زن در اغلب دنیا گرامی داشته می شود
زنان به عنوان نیمه پیکر اجتماع و تربیت دهندگان اصلی نسل های بعدی نقش مهمی را در توسعه کشور می توانند داشته باشند
شعار روز جهانی زنان درسال ۲۰۲۰
“من از نسل برابری حقوق زنان هستم”
حال ببینیم در کشور ما زنان جامعه پیشرفتی داشته اند؟
علیرغم همه تلاشها در جامعه ما زنان هنوز هم به دنبال بعضی حقوق اولیه شان می باشند
حق حضانت فرزند، حق طلاق و بسیاری حقوق دیگر که زنان جامعه ما هنوز در پیچ و خم دادگاه ها برای اثبات آن دوندگی می کنند
زن جامعه من حق رأی دارد با رأی خود می تواند رئیس جمهوری را انتخاب کند تا مملکتی را خراب یا آباد کند ولی مشورت کردن با او جایز نمی باشد
زن جامعه من می تواند خلبان ،پزشک حاذق باشد ولی قاضی خیر.
بلی از دامن زن مرد به معراج می سد اما باید دونفر شهادت دهند تا یکی محسوب شود.
پیشرفت در جامعه میسر نخواهد شد تا خود آنها نخواهند.
در حال حاضر آگاهی به حقوق بهترین راهکار می باشد که بسیاری از بانوان نسبت به حقوق خود اطلاعی ندارند
وقتی جامعه ای رو به توسعه و پیشرفت می رود که دانش و مطالعه در آن نهادینه شود

  • منبع خبر : نصیر بوشهر