ادبیات
به بهانه روز شعر و چرا شهریار؟ ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
دکتر بشیر علوی

به بهانه روز شعر و چرا شهریار؟

سال ۱۳۷۹طرحی با سازوکار معلوم خود به تصویب نهادهای متولی نامگذاری ایام رسید که مقرر شد ۲۷شهریور روز وفات شهریار، شاعرشیرین بیان، روز شعر و ادب ایران شود که شد. این طرح توسط بزرگواری به نام علی‌اصغر شعردوست، هم وطن آذری زبان و سیاستمدار و محقق ایرانی که سوابقی؛ چون سفیر ایران در تاجیکستان، نماینده […]

خرافات‌ها مردم جنوب تونس و ماهی‌گیران جزیره سیسیل و گاوچران‌های مکزیک و شرق ایران و … ، همگی یک نوع‌اند ۰۵ شهریور ۱۳۹۹
دکتر بشیر علوی

خرافات‌ها مردم جنوب تونس و ماهی‌گیران جزیره سیسیل و گاوچران‌های مکزیک و شرق ایران و … ، همگی یک نوع‌اند

می‌دانیم که متن‌ها با روابط بینامتنی به دو دسته برون فرهنگی و درون فرهنگی تقسیم می‌شوند. روابط درون فرهنگی زمانیست که «متن مرجع دارای فرهنگ مشترکی با متن اصلی است و بینامتنی برون فرهنگی، هنگامیست که فرهنگ متن مرجع متفاوت از فرهنگ متن اصلی باشد»(نامور مطلق، ۱۳۸۵). یا متن‌های گذشته بر متن حاضر تأثیر می‌گذارند […]

به بهانه عماد ناراضی و نقد تکوینی ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
دکتر بشیر علوی

به بهانه عماد ناراضی و نقد تکوینی

به نام خدا این روزها به خاطر موضوعی در دیوان عماد خراسانی و هم عصران و همفکران وی پژوهشی می کنم. از خوانش متن دیوان عماد متوجه موضوعی ظریف شدم: عماد ناراضی. شعر عماد خراسانی به ویژه غزلش تُرد و نمکین و خوش طعم است. بدون هیچ گونه دست اندازی غزلشان را تا پایان می […]