اسطوره
گیومرث؛نخستین انسان ۳۱ تیر ۱۴۰۱
ژاله آموزگار

گیومرث؛نخستین انسان

  ▪️ پس از بیهوشی اهریمن، اورمزد آفرینش گیتی را آغاز می‌کند. او از زمانِ بیکران زمانِ محدود یا کرانه‌مند را می‌آفریند تا در هنگام مناسب آفرینش را به حرکت درآورد و سپس آفرینش پدیده‌های گیتی را آغاز کند. او در یک سال و در شش نوبت پیش‌نمونه‌های شش پدیدۀ اصلی آفرینش را می‌آفریند که […]

اسطوره، حماسه و تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
شاهرخ مسکوب

اسطوره، حماسه و تاریخ

  ▪️بازماندهٔ ادبیات پهلوی نشان می‌دهد که در روزگار ساسانیان یعنی دوران تکوین و تدوین خداینامک‌ها، تا چه اندازه اسطوره و اندیشهٔ زروانی با آداب و آیین و باورهای زرتشتی درآمیخته بود. از این رو، در اسطوره‌های ایرانی(خواه زروانی و خواه زردشتی)، جهان آغاز و انجام و درنتیجه عمری دارد؛ بینش اساطیر ایران تاریخی است […]

کارکرد‌های اسطوره ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
دکتر سیروس شمیسا

کارکرد‌های اسطوره

  ▪️هوک می‌گوید این اسطوره به طور کلی باید کاری انجام دهد و‌ لذا همواره باید پرسید این اسطوره چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ به مواردی اشاره می‌شود: ۱– اسطوره تذکار و یادآوری مدام یک امر قدسی و فطری و جاویدان است، مثلاً مبارزهٔ خیر و شر و تذکارِ این معنی که سرانجام خیر پیروز […]

تفسیر اسطوره قسمت دوم ۱۹ فروردین ۱۴۰۱
شاهرخ مسکوب

تفسیر اسطوره قسمت دوم

  ▪️پاره‌ای از اسطوره‌شناسان، اسطوره را به ازای همان معنایی می‌دانند که از ظاهر آن برمی‌آید و عقیده ندارند که در ساختمان یا داستان و کلام اسطوره معنای باطنی و پنهانی وجود دارد که باید کشف شود. نیازهای مادی و معنوی یا اجتماعی و روحی انسان ابتدایی، به زبان افسانه و داستان هم بیان و […]

اسطوره چیست؟ ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
شاهرخ مسکوب

اسطوره چیست؟

  ▪️اسطوره، خبر، حکایت، قصّه یا روایتی است که معمولاً نشانه‌ای از نوعی اعتقاد مابعدالطبیعی و نوعی جهان‌بینی است در دوره‌ای که فرهنگ سینه به سینه منتقل می‌شد. اسطوره دنیای مشترک هر قوم بود: پیشامدهای خوشایند و ناخوشایند، مفید و خطرناک را تمهید می‌کرد، رابطهٔ انسان (و قوانین این رابطه) را با نیروهای مابعدالطبیعه رقم […]

ما و جهان اسطوره ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

ما و جهان اسطوره

▪️ژان کوکتو در پاسخ به پرسشی که سال‌ها پس از مرگش به چاپ رسید گفت: «من همواره اساطیر را بر تاریخ ترجیح داده‌ام، زیرا تاریخ، مرکّب از حقایقی است که در نهایت دروغ از آب در می‌آیند و اساطیر از دروغ‌هایی ساخته و پرداخته شده‌اند که به مرور به حقیقت تبدیل می‌شوند». البته از دیدگاه […]