بشیر علوی
بشیر علوی: ایماژهای اثباتی و همسویی خوب آن با زبان و عاطفه از ویژگی‌های شعر زندپور است. 22 مهر 1400
بشیر علوی

بشیر علوی: ایماژهای اثباتی و همسویی خوب آن با زبان و عاطفه از ویژگی‌های شعر زندپور است.

بشیر علوی: ایماژهای اثباتی و همسویی خوب آن با زبان و عاطفه از ویژگی‌های شعر زندپور است. «ارتفاع حوصله» دومین دفتر شعری مرتضی زندپور سال ۱۴۰۰ با نشر‌ «هامون نو» در ۳۵ قطعه شعر با محوریت غزل و فرم سنتی در شمارگان ۷۰۰ نسخه به چاپ رسیده است. نام کتاب از بیت زیر با شعری […]

به بهانه روز شعر و چرا شهریار؟ 27 شهریور 1399
دکتر بشیر علوی

به بهانه روز شعر و چرا شهریار؟

سال ۱۳۷۹طرحی با سازوکار معلوم خود به تصویب نهادهای متولی نامگذاری ایام رسید که مقرر شد ۲۷شهریور روز وفات شهریار، شاعرشیرین بیان، روز شعر و ادب ایران شود که شد. این طرح توسط بزرگواری به نام علی‌اصغر شعردوست، هم وطن آذری زبان و سیاستمدار و محقق ایرانی که سوابقی؛ چون سفیر ایران در تاجیکستان، نماینده […]

از دو کتاب دکتر بشیر علوی (دومنظومه نویافته دکترمهدی حمیدی شیرازی) و کتاب (نیم قرن شعر بوشهر) رونمایی شد 20 شهریور 1399
نصیر بوشهر

از دو کتاب دکتر بشیر علوی (دومنظومه نویافته دکترمهدی حمیدی شیرازی) و کتاب (نیم قرن شعر بوشهر) رونمایی شد

چهارشنبه نوزدهم شهریورماه درمحل کتابخانه عمومی خلیج فارس با حضور سخنرانان ومنتقدین : آقای علیرضاعمرانی ودکترعبدالله رییسی از دوکتاب : دومنظومه نویافته :دکترمهدی حمیدی شیرازی ونیز کتاب نیم قرن شعر بوشهر اثر دکتر بشیرعلوی رونمایی شد.مجری برنامه خانم آذرپراه هدف از این برنامه را که با حضور مجازی بیش از صدوپنجاه میهمان از استان وکشور […]

خرافات‌ها مردم جنوب تونس و ماهی‌گیران جزیره سیسیل و گاوچران‌های مکزیک و شرق ایران و … ، همگی یک نوع‌اند 05 شهریور 1399
دکتر بشیر علوی

خرافات‌ها مردم جنوب تونس و ماهی‌گیران جزیره سیسیل و گاوچران‌های مکزیک و شرق ایران و … ، همگی یک نوع‌اند

می‌دانیم که متن‌ها با روابط بینامتنی به دو دسته برون فرهنگی و درون فرهنگی تقسیم می‌شوند. روابط درون فرهنگی زمانیست که «متن مرجع دارای فرهنگ مشترکی با متن اصلی است و بینامتنی برون فرهنگی، هنگامیست که فرهنگ متن مرجع متفاوت از فرهنگ متن اصلی باشد»(نامور مطلق، ۱۳۸۵). یا متن‌های گذشته بر متن حاضر تأثیر می‌گذارند […]

به بهانه عماد ناراضی و نقد تکوینی 18 مرداد 1399
دکتر بشیر علوی

به بهانه عماد ناراضی و نقد تکوینی

به نام خدا این روزها به خاطر موضوعی در دیوان عماد خراسانی و هم عصران و همفکران وی پژوهشی می کنم. از خوانش متن دیوان عماد متوجه موضوعی ظریف شدم: عماد ناراضی. شعر عماد خراسانی به ویژه غزلش تُرد و نمکین و خوش طعم است. بدون هیچ گونه دست اندازی غزلشان را تا پایان می […]