دانشگاه فرهنگیان بوشهر ، خبرنگار نصیر بوشهر انلاین ،
: در سال تحصیلی جاری ۳۶۱ دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل که ۳۰۰ نفر از انها به عنوان معلمان ابتدایی جذب آموزش و پرورش استان بوشهر شدند. ۲۴ آبان ۱۴۰۲
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر:

: در سال تحصیلی جاری ۳۶۱ دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل که ۳۰۰ نفر از انها به عنوان معلمان ابتدایی جذب آموزش و پرورش استان بوشهر شدند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر : در سال تحصیلی جاری ۳۶۱ دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل که ۳۰۰ نفر از انها به عنوان معلمان ابتدایی جذب آموزش و پرورش استان بوشهر شدند.     رضا درویشی رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار نصیر بوشهر آنلاین اظهار داشت: وظیفه دانشگاه فرهنگیان تربیت معلمان، […]