راهداری
تصادفات جاده ای جبر است یا اختیار؟ ۲۴ آذر ۱۳۹۸
به بهانه ی روز حمل و نقل26  اذر ماه

تصادفات جاده ای جبر است یا اختیار؟

یکی از مباحث عمده ی تاریخ بشر مقوله ی اعتقاد به جبر و یا اختیار در زندگی بشر است. قبل از آنکه در بین متکلمین و فلاسفه اسلامی مباحث اینکه امور و عملکرد انسان ها از سر جبر است یا اختیار،اوج بگیرد این مباحث در قبل از اسلام در دارالعلم ها و دانشگاه های جندی شاپور و چند مرکز علمی دوران ساسانیان و قبل از آن بحث روز بوده است و نحله های فکری هر کدام دلایلی بر رد یا قبول یکی از آن ها داشته اند.....