عبدالرحیم کارگر
یک بانوی ایرانی شهردار فرانکفورت(افتخار یا تاسف) 25 فروردین 1401
عبدالرحیم کارگر

یک بانوی ایرانی شهردار فرانکفورت(افتخار یا تاسف)

نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   بعد از مدت ها دوری اختیاری از سیاست به خاطر حفظ سلامت روانی ام اتفاقی پای صحبت برندامه ی به “عبارت دیگر”با محوریت عنایت فانی در بی بی سی  نشستم . فرد روبروی عنایت  فانی بانویی تحصیلکرده ی ایرانی به نام خانم اسکندری و‌روان پزشک بود که از سال ۸۰میلادی […]

تورم از آسمان اقتصاد ایران می بارد 23 فروردین 1401
عبدالرحیم کارگر

تورم از آسمان اقتصاد ایران می بارد

نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر: ای انقلابیون ،ای ائمه ی جمعه ‌و جماعات ،ای به اصطلاح  دلسوزان نظام و ای کسانی که  آسمان ریسمان می بافتید،از کاهی کوهی می ساختید تا بگویید دولت روحانی نالایق و ناکارامد است .به خدا کمر مردم به خصوص مستضعفانی که تا دیروز شعارشان می دادید و‌کارمند جماعت زیر چرخ دنده […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت بیست و یکم) 23 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت بیست و یکم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   ( پایان هجر پدر و‌پسر)   با امدن زن به زندگی کریشنا زنگار غم هم ارام ارام از جسم وجانش زدوده گشت و  افسردگی او بر طرف گردید و یک خلا اساسی تا حدی در زندگیش پر شد واین ازدواج […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت بیستم) 21 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت بیستم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   (بیماری کریشنا )   دست روزگار دمار از دودمان پر از درد کریشنا در اورده بود . افسردگی او شاید در نگاه اول به یک شکست عشقی ربط داده شود ولی در اصل ریشه در همان سنت ها ،آداب و […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت نوزدهم) 19 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت نوزدهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   (آغاز زندگی شیرین و‌حمود)   روی دیگر سکه ی زندگی شیرین ،شیر آمد و شیرین شد . دست روزگار  سکه ی  اسحاق را نزد او خط زده بود  و با آرامش و بی دغدغه کنار پسر و مادرش از زندگی  […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت هجدهم) 17 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت هجدهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   ( روزگار شیرین )   روزگار دریانوردان جنوب کم کم رخت دیگری به تن می کرد و زندگی در آن سامان می رفت تا تحولی نو را تجربه نماید. بعد از واقعه ی تلخ غرق شدن بوم ناخدا حکیم و […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت هفدهم) 14 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت هفدهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   (آخرین منزل و رسیدن به بوالخیر  )   اخرین منزل سرنوشت سازترین منزل بود و دل ها درسینه می تپید و منتظر لحظه ی دیدار بودند. پس از دوماه دربدری و آوارگی تا رسیدن به دیارشان کمتر از  یک منزل […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت شانزدهم) 13 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت شانزدهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   ( رسیدن به لاور ساحلی )   پیادگان سرزمین آفتاب و دریا باز کوله پشتی مختصری بستند و جسم و‌جان را به کوره راهی دیگر سپردند. مسیری که تا کنون آمده بودند برای دومین بار بود که باید پیاده به […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت پانزدهم) 12 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت پانزدهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   (باز هم آوارگی و دربدری )   ترک بندر بدون ناخدا غم جهان را بر جاشوان مستولی کرد . گاهی در در دریای بدسنات* زندگی انقدر اِرز*می شویم که هیچ بویه ای* هم  راهنمایمان نمی گردد. اولین بار بی ناخدای […]

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت چهاردهم) 11 بهمن 1400
عبدالرحیم کارگر

داستان دریانوردان تنگسیر(قسمت چهاردهم)

  نصیربوشهر – عبدالرحیم کارگر:   اقتباسی از حوادث و داستان های واقعی دریانوردی   ( بندر عباس و‌مرگ ناخدا)   فوت سه نفر همراهان ،عذاب آوارگی و بیماری ناخدا قافیه را بر جهاز شکستگان تنگ کرده بود .ولی چاره ای جز تحمل و مدارا نبود. طوفان مرگی برخاسته بود و باید بوم تن را […]