مسلم رویین
اینهمه اصرار بر مجازات و پافشاری بر معذرت خواهی چگونه تفسیر می‌شود؟ 11 فروردین 1400
مسلم رویین وکیل دادگستری

اینهمه اصرار بر مجازات و پافشاری بر معذرت خواهی چگونه تفسیر می‌شود؟

نصیر بوشهر – مسلم رویین – پرونده قتلی داشتیم تنها فرزند پسر خانواده با چاقو سلاخی کرده بودند سپس تیر خلاص جنایت فجیع بود چیزی شبیه داعش اما پس از گذشت ۴سال پدر و مادر مقتول رضایت دادند باورش برای همه پرسنل دادگستری و زندان سخت بود و صدها پرونده قتل عمدی دیگر که منجر به […]

الزامات دادگاه  بازداشتی های شورای شهر بوشهر 01 مهر 1399
مسلم رویین وکیل دادگستری

الزامات دادگاه بازداشتی های شورای شهر بوشهر

بازداشت‌های سنگین و شوک آور اخیر در شورای شهر بوشهر که منجر به دستگیری چهار تن از اعضای شورای پنجم شهر بوشهر شده است، پس از فروکش کردن تب و هیجان اولیه، باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از این موارد «الزامات یک دادگاه» در فرایند رسیدگی به اتهامات است. پیش […]

بی تردید باید گفت در میان ادوار پنج گانۀ شوراها، شورای کنونی عملکردی به مراتب ضعیف تر از سایر ادوار داشته است 25 شهریور 1399
ارزیابی عملکرد شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار از نگاه فعالین فرهنگی ، اجتماعی استان ؛

بی تردید باید گفت در میان ادوار پنج گانۀ شوراها، شورای کنونی عملکردی به مراتب ضعیف تر از سایر ادوار داشته است

۱_ نظرتان در مورد عملکرد این دوره شورای شهر بوشهر در انتخاب شهردار چیست؟ بی تردید باید گفت در میان ادوار پنج گانۀ شوراها، شورای کنونی عملکردی به مراتب ضعیف تر از سایر ادوار داشته. شورای شهر مهمترین کارویژه اش تحقق حکمرانی خوب شهری است و انتخاب شهردار ذاتی ترین وظیفه اش بوده که متأسفانه […]