مصطفی کشاورز
اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 09 آبان 1399
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ انتخابات امسال آمریکا بنظرم از دو جهت یکی از ویژه ترین انتخابات های طول تاریخ آمریکاست. اول، تاثیر و شرایطی که برای خود مردم آمریکا دارد و ایجاد خواهد […]

راه رهایی(نگاهی به چالشهای درونی جریان اصلاح طلبی) 27 اردیبهشت 1399
مصطفی کشاورز

راه رهایی(نگاهی به چالشهای درونی جریان اصلاح طلبی)

زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو، بار دیگر تو با وجودیکه شعار و هدف تحقق آزادی های سیاسی و برقراری فضای باز سیاسی یکی از شعارهای محوری و اصلی انقلاب اسلامی ایران بود، اما مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب فشارهای جریان اسلامی برای خارج ساختن دو جریان دیگر سازنده و درون انقلاب […]

رویای نفس بخشی کرونا 12 فروردین 1399
مصطفی کشاورز

رویای نفس بخشی کرونا

به مجنون گفت روزی عیبجویی که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گرچه در چشم تو حوریست به هر جزوی ز حسن او قصوریست ز حرف عیبجو مجنون برآشفت در آن آشفتگی خندان شد و.گفت: اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی از لیلی نبینی برجام اگر ریز ریز شود،اگر در […]

24 آذر 1398
مصطفی کشاورز

 معاون سیاسی بجای این اظهار نظر عجیب واقعیت ها را ببیند و در حد توان خود برای برداشتن موانع فعالیت مطبوعات آزاد تلاش نماید

جامعه جهانی امروز به سطحی از دانش اجتماعی و تکنولوژی ارتباطات رسیده است که بدون وجود یک دموکراسی واقعی و عمیق (نه دموکراسی نمایشی و صوری) اداره هر ملت و جامعه ای بسیار سخت و دشوار است.مارتین لوترکينگ می گوید وقتی مردم احساس کنند در اداره کشور سهمی ندارند، کشور را مال خود نمی دانند و هر کس بطريقي به آن آسیب می زند......