مصطفی کشاورز
اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ۰۹ آبان ۱۳۹۹
نظرات بوشهری ها درباره انتخابات امریکا

اینکه فکر کنیم با انتخاب بایدن ما به دورانی شبیه دولت اصلاحات باز خواهیم گشت و دهها پروژه نفتی و صنعتی در کشور استارت زده خواهد شد، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

۱_ انتخابات آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ چه کسی پیروز انتخابات آمریکا می شود ؟ در این رابطه دلایل خود را بیان دارید ؟ انتخابات امسال آمریکا بنظرم از دو جهت یکی از ویژه ترین انتخابات های طول تاریخ آمریکاست. اول، تاثیر و شرایطی که برای خود مردم آمریکا دارد و ایجاد خواهد […]

راه رهایی(نگاهی به چالشهای درونی جریان اصلاح طلبی) ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
مصطفی کشاورز

راه رهایی(نگاهی به چالشهای درونی جریان اصلاح طلبی)

زندگی گر هزار باره بود بار دیگر تو، بار دیگر تو با وجودیکه شعار و هدف تحقق آزادی های سیاسی و برقراری فضای باز سیاسی یکی از شعارهای محوری و اصلی انقلاب اسلامی ایران بود، اما مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب فشارهای جریان اسلامی برای خارج ساختن دو جریان دیگر سازنده و درون انقلاب […]

رویای نفس بخشی کرونا ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
مصطفی کشاورز

رویای نفس بخشی کرونا

به مجنون گفت روزی عیبجویی که پیدا کن به از لیلی نکویی که لیلی گرچه در چشم تو حوریست به هر جزوی ز حسن او قصوریست ز حرف عیبجو مجنون برآشفت در آن آشفتگی خندان شد و.گفت: اگر در دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی از لیلی نبینی برجام اگر ریز ریز شود،اگر در […]

۲۴ آذر ۱۳۹۸
مصطفی کشاورز

 معاون سیاسی بجای این اظهار نظر عجیب واقعیت ها را ببیند و در حد توان خود برای برداشتن موانع فعالیت مطبوعات آزاد تلاش نماید

جامعه جهانی امروز به سطحی از دانش اجتماعی و تکنولوژی ارتباطات رسیده است که بدون وجود یک دموکراسی واقعی و عمیق (نه دموکراسی نمایشی و صوری) اداره هر ملت و جامعه ای بسیار سخت و دشوار است.مارتین لوترکينگ می گوید وقتی مردم احساس کنند در اداره کشور سهمی ندارند، کشور را مال خود نمی دانند و هر کس بطريقي به آن آسیب می زند......