پژمان رحیمی قره میرشاملو
سورپرایز ازنوع ایرانی، با دوروی سکه، دو برخورد و در دو زمان!!! 13 آذر 1399
پژمان رحیمی قره میرشاملو

سورپرایز ازنوع ایرانی، با دوروی سکه، دو برخورد و در دو زمان!!!

نصیر بوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو – «شاهانه» شو فاکتور میگیرم… هرچندکلمه ی « شاهانه» مثل «شاهکار»، صفتی مبالغه وخاص به امری و کاری شاق است!چون شاید برداشتی نادرست پیش آید! به قول:« دهانت رامیبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم !» یکی ازدوستان، کلیپی هدیه کرد باموضوع؛ سورپرایز دیویدبکهامی، که در آن دیویدبکهام باحضور […]

آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟ 24 آبان 1399
پژمان رحیمی قره میرشاملو

آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟

چه قدر باتوجه به دیدگاه«گاندی»ویافته هاونظریه «امکان تغییر شخصیتی روان شناسان قرن اخیربرخلاف نظر ویلیام جیمز» باتوجه به « سوابق احمدی نژادوتجربه» این امکان تغییر وجوددارد!!؟؟؟؟ وچرافکرمیکند نیازبه «تغییر»داشته یا دارد؟؟!!! درخبرهاخواندیم که «محمود احمدی نژاد»درگفتگویی که باخبرنگار«ایندیپندنت» جدیدا و بعداز مصاحبه ای که باخبرنگار«رادیوفردا»مدت ها قبل انجام داده بود وبا واکنش های تندی نیزازسوی […]