پژمان رحیمی قره میرشاملو
اداره امورجامعه وشایسته سالاری درسیره عملی و مدیریتی جامع حضرت علی(ع) ۲۹ مرداد ۱۴۰۱
پژمان رحیمی قره میرشاملو

اداره امورجامعه وشایسته سالاری درسیره عملی و مدیریتی جامع حضرت علی(ع)

  نصیربوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو: سیره ائمه “علیهم السلام”سیره تربیت وهدایت عملی انسان وجامعه است !!! وسیره ان بزرگواران دارای ابعاد “فردی””اجتماعی””،سیاسی””نظامی””خانوادگی””اقتصادی”” ومدیریتی” میباشد وتمام ابعادموردنیازانسان ها وجوامع رادررسیدن به مقصدنهایی شامل میشود!!! دربین ائمه، حضرت علی (ع) در مدت زمامداری خود، سیره مدیریتی کامل و جامعی را از خود بر جای گذاشت […]

امید که چنین نگرددوچنان نباشدوچنان گفته نشود!!! ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پژمان رحیمی قره میرشاملو

امید که چنین نگرددوچنان نباشدوچنان گفته نشود!!!

  نصیربوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو: فرمایشات جناب استاندارمحترم بوشهر بسیارقابل تامل ودقت نظرونیازمندکنکاش وکارشناسی و… میباشد!!! ازانجاکه فرمایش تحکمانه کرده اند وصراحتا اتمام حجت به نوعی فرموده اندکه استاندارم ونیازی به مشورت باهیچ بنی بشری ندارم وفرموده اندکه:”دربکارگیری نیروهاومدیران شهرستان ها بعداز انتصاب مدیران کل دربازه زمانی ۳ ماهه منشا مشورت فقط فقط […]

سورپرایز ازنوع ایرانی، با دوروی سکه، دو برخورد و در دو زمان!!! ۱۳ آذر ۱۳۹۹
پژمان رحیمی قره میرشاملو

سورپرایز ازنوع ایرانی، با دوروی سکه، دو برخورد و در دو زمان!!!

نصیر بوشهر – پژمان رحیمی قره میرشاملو – «شاهانه» شو فاکتور میگیرم… هرچندکلمه ی « شاهانه» مثل «شاهکار»، صفتی مبالغه وخاص به امری و کاری شاق است!چون شاید برداشتی نادرست پیش آید! به قول:« دهانت رامیبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم !» یکی ازدوستان، کلیپی هدیه کرد باموضوع؛ سورپرایز دیویدبکهامی، که در آن دیویدبکهام باحضور […]

آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟ ۲۴ آبان ۱۳۹۹
پژمان رحیمی قره میرشاملو

آیا «محمود احمدی نژاد» تغییر پذیر است؟؟؟؟

چه قدر باتوجه به دیدگاه«گاندی»ویافته هاونظریه «امکان تغییر شخصیتی روان شناسان قرن اخیربرخلاف نظر ویلیام جیمز» باتوجه به « سوابق احمدی نژادوتجربه» این امکان تغییر وجوددارد!!؟؟؟؟ وچرافکرمیکند نیازبه «تغییر»داشته یا دارد؟؟!!! درخبرهاخواندیم که «محمود احمدی نژاد»درگفتگویی که باخبرنگار«ایندیپندنت» جدیدا و بعداز مصاحبه ای که باخبرنگار«رادیوفردا»مدت ها قبل انجام داده بود وبا واکنش های تندی نیزازسوی […]