پیسو ، دلفین ، بوشهر ، ناخدا ، جواد غلام نژاد جبری ، نصیر بوشهر انلاین
پیسو « دلفین » در بوشهر …. ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

پیسو « دلفین » در بوشهر ….

ناخدا جواد غلام نژاد جبری پیسو « دلفین » در بوشهر …. ۱۵ عدد دلفین گوژپشت اقیانوس هنددر سال ۱۳۹۲ در بوشهر شناسی شده است.که شامل مادر و فرزند،نابالغ و بالغ در کنار یکدیگر بوده اند. و با دلفین های بندر نخیلو مشترک هستند. دلفین گوژپشت اقیانوس هند از سال ۲۰۱۵ به عنوان گونه در […]