عمو غلومحسین زائر حسین حیدر ( ملاح زاده) یکی از شیک پوش های محل بید که مرحوم بواش از ناخدا های قدیمی بید که سفر های متعددی با جهاز های بادبا نی به زنگبار و ملیبار برای اوردن چندل و بلیو داشت و اخر های ناخدایش با جهاز حاج حسین فهیمی بزرگ خنسیرها که رئیس […]

عمو غلومحسین زائر حسین حیدر ( ملاح زاده) یکی از شیک پوش های محل بید که مرحوم بواش از ناخدا های قدیمی بید که سفر های متعددی با جهاز های بادبا نی به زنگبار و ملیبار برای اوردن چندل و بلیو داشت و اخر های ناخدایش با جهاز حاج حسین فهیمی بزرگ خنسیرها که رئیس محله کوتی هم بید سفر می رفت .
عمو غلو محسین زیر طاق کنار قهوه خونه مسلم ( نجاتی) لباس و کفش های انتیک روز مثل کفش برت کلارک پالتو پوست و تک پوش های بای فورد می فروخت که بیشتر خریدارش متمولین و کارمندان بیدن و اگر کارمندی هم توان پرداخت یکجا خریدش نداشت ناراضی از مغازه اش بیرون نمی رفت مناعت طبع داشت هر روز مسیر رفت و برگشت ظلم اباد به بازار را با دوچرخه از عالی اباد رد می شد و می دید که زنهای محلات جبری ظلم اباد چطور ملاسی( حلب ۱۸ کیلوئی) به دست کنار منبع اب ایستاده و بعد از پر کردن ملاسی را روی سرشون میزارن و برای پر کردن هبانه ( وسیله ای استوانه ای جیری که اب در ان خنک مانده و برای نوشیدن از ان استفاده کرده) به خونه هاشون می بردند و می دید و می شنید بیشتر اوقات سر نوبت اب کنار منبع چه دعوا و کتک کاری میشه و چه فحش های نثار هم می کنند زجر می کشید و ارزو داشت روزی بتواند اب لوله کشی بهداشتی برای مردم محلش که اکثرا فامیل بودند بکشد و بچه ها را از امراضی که اب غیر بهداشتی مسبب ان بود نجات دهد .
یک روز تو مغازه اش با مهندس ارجمندی که اصالتی شیرازی داشت اشنا شد و به مرور زمان دوستی بین شون گرمتر وبه رفاقت تبدیل شد و از قضا و شانس مهندس ارجمندی از مسئولین وقت اب بوشهر بود و عمو غلومحسین یه روز او را به نهار به خونه دعوت و از روی قصد و عمد او را از مغازه پیاده اورد تا روبروی منبع اب شلوغی و هجوم زنها را بدای یک حلب اب مشاهده واز نزدیک ببیند انروز چیزی به مهندس نگفت تا بعد از مدتی سر صبحت را با مهندس باز کرد که چگونه و چطوربا حداقل هزینه اب لوله کشی را به محل برد مدتی بعد مهندس براورد هزینه را اعلام و عمو غلومحسین بزرگان هر سه محل شمالی مابینی و جنوبی را به منزل دعوت و راجع به لوله کشی اب و نحوه گرفتن پول از اهالی و خرید لوله و ملزومات از شیراز با انها گفتگو کرد که بزرگان محل جنوبی با توجه با ینکه لوله از محل شمالی و مابینی گذر سپس به محل انها رسیده و بالطبع فشار ان کم شده قرار گذاشتن خودشون اب لوله کشی منفک به محلشون برسانند که مرحوم حسین جمالی در ابرسانی ظلم اباد جنوبی بسیار زحمت کشیده .

لذا بزرگان محل ظلم اباد شمالی و مابینی میشتی محمد کل خورشید ( خدام ) را مامور نمودند از طریق بلندگو مسجد اهالی را به مسجد دعوت نماید که این اتفاق رخ داد و عمو غلومحسین و عمو میشتی علیباش و عبد الحسین گلستانی در خصوص اب لوله کشی و حق انشعاب هر خونه با انها صبحت کردند و از فردای ان مردم حق انشعاب خود را به میشتی محمد تحویل وبعد از اتمام ثبت نام و گرفتن پول انشعاب عمو غلومحسین برای خرید لوله های ازبست و دیگر ملزومات به شیراز رفت و بعد از سه روز ۳ کامیون لوله در حیاط پدریش خالی و دپو کرد و بعد از یک هفته با نظارت مهندس ارجمندی و نقشه خوانی پسرش اکبر کارگران مشغول حفاری کوچه ها شدند و یکماهه اکثر خونه ها صاحب اب لوله کشی شدند عمو غلومحسین حق انشعاب ها و هزینه را براورد کرد متوجه شد مبلغی زیاد امده با هماهنگی و تائید بزرگان بدون اخذ یک ریال برای خونه ایتام و فقرا نیز اب لوله کشی وصل کرد اما قبل از عمو غلومحسین مرحوم زائر عباس خضری که عریضه نویس و حقوق دان بود برای منزل خودش مبادرت به لوله کشی نموده بود که گویا در مسیر لوله به دو یا سه خانواده نیز ابرسانی میکند .
در این روزگار کرونائی روح کسانی که خدمتی به بهداشت و رهائی کودکان از بیماری های گوارشی و پوستی و پایان دادن به رنج و مصایب زنان محل کردند شاد و اجرشون نزد خداوند محفوظ .
خداوند اجر انسانهای خیر را با دادن فرزندان نیک وصالح پاسخ می دهد و فرزندان عمو غلومحسین اکبر و حسین و دخترانش از خوبان محل هستند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر