نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – تو جنگ دوم جهانی مردم ولات یا طرفدار چرچیل بیدن یا هیتلر سربازاشون تو جبهه ها مشغول جنگ با هم بیدن. تو ولات ما هم هوادارشون صبح که میشد تو قهوه خونه اسمعیل پودری جمع میشدن و انگلیس ها یه طرف و المانها طرف دیگه قهوه خونه می نشسن […]

نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – تو جنگ دوم جهانی مردم ولات یا طرفدار چرچیل بیدن یا هیتلر سربازاشون تو جبهه ها مشغول جنگ با هم بیدن. تو ولات ما هم هوادارشون صبح که میشد تو قهوه خونه اسمعیل پودری جمع میشدن و انگلیس ها یه طرف و المانها طرف دیگه قهوه خونه می نشسن و سی هم رجز خوانی میکردن. او زمان تو ولات رادیو کم بید اونای هم که داشتن با مجوز نظمیه خریده بیدن و هوادارهای جبهه های متخاصم می فهمیدن کومواز رادیو دارها طرفدار چرچیل و کومو طرفدار هیتلر هسن رادیو دارها هم رادیو هاشون که بیشتر فیلیپس و اندریال بید تو طاقچه کنار پنجره ای که تو کیچه واز میشد می نهادن و سر ساعتی که اخبار از لندن و برلین پخش میشد با صدای بلند روشنش میکردن و طرف دارهای هر دو گروه متخاصم پشت پنجره ها جمع میشدن و صم البکم اخبار گوش می گرفتن جعفرو چرچیل انگلیسی و خدرو گوریک هم المانی که نماینده و ایجنت ای دو طیف بیدن خوب اخبار گوش می دادن و صبح تو قهوه خونه اسمعیل پودری سی هم شاخ و شونه می کشیدن اول خدرو گوریک شروع میکرد ( خدرو شیفته و شیدای گورینگ وزیر تبلیغات هیتلر بید سی همی لقبش گوریک بید) وایمیساد ری کرسی و با حرارت و گرمای خاص خودش با صدای بلند میگفت اطلاعیه شماره ۱۱۵ گوریک گفت زیر دریای های ارتش رایش سوم با اژدر دو منور( ناو ) ارتش ملکه بریتانیا به اسم های چلسی و ارسنال تو دریای سیاه غرق کردن و چنان غرا و با صدای بلند میخواند که تش انگلیسی ها ی قهوه خونه بزنه وقتی تموم میکرد جعفرو چرچیل و رفیقاش همه با هم می گفتند دروغن میخوان اعصاب ما خراب کنن ناو های بریتانیان می قده ان ( کارتن) که خدرو میگه و میزدن زیر خنده و جعفرو همیطور که قلیون زیر پُزش بید و دید از دهنش در میومد می گفت حالا جوابت میدم می شوخین؟ با بحریه ملکه بریتانیا در افتادن ؟! می چرچیل مرده؟! که گوریگ ای گپا از خوش در میاره ؟! و قلیونش میداد سی بغل دسیش و میگفت دیدی اش کن و رو به خدرو گوریگ میکرد و وایمیساد و داد میزد که ما چه کردیم و چه تش طیفونی به پا کردیم اولا چرچیل گفت گوریک دروغ میده دو تا منور ها همی الان تو اسکله بندر منچسترن و دریا نرفتن و خدرو خبر سی خوت طیاره های ما دیروز ۲۵ تا طیاره المانی انداختن و پنج بار هم برلین و اشتوتگارت بمبارون کردن خدرو طاقت نمی اوردو داد میزد چرچیلن دیگه سیاسن و دروغگو ایچیا نگه چه بگه شوهی نی که از ترس بمبارون نره تو زیر زمین های لندن بخوسه حالا سی ما قبی در میکنه بگو تو حریف هیتلر میشی شاخ و شونه کشیدن خدرو و جعفرو تمومی نداشت و گهگاهی هم قلیون و کرسی بید که پرخ هم میکردن مغرب خدرو رفت خونه کل احمد المانی تا رادیو برلین گوش بگیره سی رجز خوانی صباش گوریک گفت: چرچیل با اون ادعای سیاس بودنش ادرس دقیقی سی طیاره های ما داد و امروز ساعت ۳ ظهر هر دو منور چلسی و ارسنال در حالیکه اروم تو بغل اسکله منچستر خوسیده بیدن بمبارونشون کردن و هر دو رفتن زیر اوو. خدرو گوریک قند تو دلش اوو شد و صبا تا تو قهوه خونه میشت اسمعیل داخل شد با چیشاش دنبال جعفرو گشت تا پیداش کرد گفت جعفرو گوریک ۳ جعفرو چرچیل صفر . گوریک ما نغل تر از چرچیل شما بید . دروغ داد که منور ها غرق کرده و چرچیل ساده و به حساب سیاس شما ادرس داد سی طیاره های ما و رفتند هر دوتا منورها تو منچستر غرق کردن زنده باد گوریک زنده باد خوم جعفرو چرچیل

  • منبع خبر : نصیر بوشهر