نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه:   منو دی و بواش بیسواد بیدن ولی خیلی دلشون می خواست منو باسواد بشه و بواش همیشه می گفت مو و دی منو کور هسیم و چیزی نمی تونیم بخونیم و بنویسیم ولی منو باید با درس خواندن وسواد عصا کش ما بشه اما از بخت بدشو منو کشش […]

نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه:

 

منو دی و بواش بیسواد بیدن ولی خیلی دلشون می خواست منو باسواد بشه و بواش همیشه می گفت مو و دی منو کور هسیم و چیزی نمی تونیم بخونیم و بنویسیم ولی منو باید با درس خواندن وسواد عصا کش ما بشه اما از بخت بدشو منو کشش درس نداشت تو ریاضی و حساب جمع دو و دو چهار میشد ولی جمع ای دو عدد جنب منو پنج می شد و هر چی هم سیش می گفتن تو کتش نمی رفت تو جغرافیا از نظر منو دریای خزر تو جنوب بید و خلیچ فارس تو شمال یزد مرکز استان اصفهون بید و رود کارون تو دریای سیاه می رخت اسکیمو و الاسکا نه ادم بیدن و نه منطقه جغرافیائی بلکه بستنی یخی بیدن تو تاریخ اقا محمد خان سر سلسله بند پایان بید و اقوام نزیک سوسک و بوتل توسو تو درس اجتماعی قسمت شورا دکون زائر حسن مد نظرش بید و کوپن و قند و شکر و برنج و پنیر هر چی هم معلم و مدیر نصیحتش می کردن که منو بوات دی ات گناشو هن خرجت میکنند لباس سی ات می خرن تا تو بیای مدرسه درس بخونی سی خوت تو اینده کسی بشی انکاری یاسین تو گوش خر میخواندن نه تو گوش منو املا صابون با سین و ثریا با صاد می نوشت چقدر معلم و مدیر ارفاقش بکردند ناچارا تو خرداد تجدید و تمام مواد اورد بواش امد مدرسه اعتراض که منو ما درس بلدبیده و شما سی عمدا تجدیدش کردین معلمش با احترام و عزت سیش توضیح داد که منو دل به درس نمی ده دقت نمی کنه مثلا صابون با سین مینویسه نه با صاد یهو بواش پرید وسط حرف معلم که اقای معلم سی همی منو تجدیدتو کردن سی صابون تا معلم امد ادامه بده گفت نه اقای معلم چه فرقی میکنه که منو صابون با او که گفتی بنویسه یا با او یکی اصلش کف ان که میکنه حالا منو ما با هرچه بنویسه شما قصدتو اذیت وازارن اصلش کف کو هن که میکنه

  • منبع خبر : نصیر بوشهر