نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – سکو ، هیجده سالش بید که سی جعفرو دادنش. تپل بید، اوو و هوای خونه شوهر هم باهاش ساخت تپل تر و چاق تر وابید . هر روز تلیفنی که با دی اش گپ میزد یا خونه دی اش اینا می رفت، خیلی از جعفرو تعریف و تمجید میکرد […]

نصیر بوشهر – ماشاالله زنگنه – سکو ، هیجده سالش بید که سی جعفرو دادنش. تپل بید، اوو و هوای خونه شوهر هم باهاش ساخت تپل تر و چاق تر وابید . هر روز تلیفنی که با دی اش گپ میزد یا خونه دی اش اینا می رفت، خیلی از جعفرو تعریف و تمجید میکرد و می گفت: جعفر گفته می خوام سیت تخت و مبل بخرم که ریش بخوسی و لم بدی تا کمر درد نگیری ، راسی دی خبر سی خوت جعفر گفته میخوام وام بگیرم و سیت ماشین بخرم تا پای پیاده نشی دکون قنبرو سی سوزی خردن و افتو بزنتت سیاهت کنه ، سکو اگه جعفرو کتکش هم میزد، بخاطریکه دل دی و بواش درد نگیره و غصه اش نخورن همش تعریف جعفرو میکرد. دی سکو هم پسین که میشد و زنها جنب خونه دی کاظم جمع می شدن و بساط قلیون کشیدن را می انداختن و شروع میکردن گپ‌و رباط زدن همیطور که فرِقی سی قلیون میزد و نی قلیون می اورد کنار لونجش سی دی کاظم می گفت: جعفر شوهر سکو میخواد سی سکو ماشین بخره، تا اسم ماشین اورد همه زنها ساکت وابیدن. دی سکو ادامه داد البته اول تخت و مبل سیش میخواد بسون بعد ماشین. میشت زینت تا حرفهای دی سکو گوش داد ،یهو دلش سی دخترش صغرو و بخت اقبال سیاهش خیلی سوخت که سنگرو سی نازا و اجاق کور بودنش هر روز سراکوش میده و و وقتی صغرو جواب حاضری میکنه و اجاق کور بیدنش میندازه گردن خود سنگرو، سنگرو هم انگاری بار دنیا بارش کردن صغرو میگیره شی بار مشت و لگد . روزی نی که سر و صدای سنگرو و صغرو تو کیچه بلند نباشه، دی ابریم یواشکی که دی سکو نفهمه سی میشت زینت گفت: تو دی سکو نمیشناسی که فیسو و افاده ای ان، جعفرو بدبخت مثل سنگرو موزیری ان پیلش کجان ؟! هر دو سه موهی یه غرابی میاد پیلی هم که در میارن به زور کومشو سیر میکنن ،چه تختی، چه مبلی، کرسی بزور می تونه بخره، ساده ای زن که حرفهای دی سکو باور میکنی! ای گپ و رباطه ای هر روزی زنهای دربون ( کوچه) بید. موسو پسر کوچیک دی سکو بانگم داد ماشو بیو تو سرا کارت دارم. رفتم دیدم دی سکو و بواش تو مطبخ نشسن و زن و مردی قلیون میکشن. موسو گفت ماشو ای سکو لارن چنن که یهو دی اش از تو مطبخ داد زد و گفت هر کی گفته سکو لارن( لاغر) غلط کرده! بیخود کرده !دخترم سکو لارن؟ خیلی هم چاق و تپل مپلن ، مردم چیش دیدن دخترم ندارن، میگن سکولارن ! دی موسو ، تو جوابشو هادن تو کوکاش هسی ، هوای دده ات داشته باش و هرکی سیت گفت سکو لارن بگو دی ات و بوات لارن نه سکو ما

  • منبع خبر : نصیر بوشهر