نصیربوشهر – ماشاالله زنگنه – وقتی ساختمان تجارت جهانی در نیویورک فرود امد و بیش از چهار هزار نفر را کشت و مردم با ترس فرار میکردن رانندگان تاکسی نیویورک خودشون را به محل حادثه رسانندن و مردم را رایگان جابجا کردند . وقتی داعش در پاریس حمله کرد و مردم از ترس فرار میکردند […]

نصیربوشهر – ماشاالله زنگنه – وقتی ساختمان تجارت جهانی در نیویورک فرود امد و بیش از چهار هزار نفر را کشت و مردم با ترس فرار میکردن رانندگان تاکسی نیویورک خودشون را به محل حادثه رسانندن و مردم را رایگان جابجا کردند .

وقتی داعش در پاریس حمله کرد و مردم از ترس فرار میکردند رانندگان تاکسی به میدون امدند و مردم را مجانی جابجا کردند .

وقتی شب شکر گزاری در امریکا و اروپا میشه ( ایام ژانویه و سال نو که غذای انروز بوقلمون هست) تمامی فروشگاهی غذائی قیمت بوقلمون را چنان ارزون می کنند که فقیر ترین فرد نیز خانواده اش از غذای بوقلمون بی نصیب نماند.

اما آدم شرمنده میشه روی حروف فشار بیاره و بنویسه که میدونی ما از روزی که فهمیدیم هویچ در بهبودی کرونا موثره ، هویچی که خودش از کشاورز کیلوئی ۵۰۰ تومن خریده ، ۳۰۰۰۰ تومن میفروشه !!

سیر و سیب و … چند سال پیش برف در اتوبان تهرون و قم بارید و مسافران فرودگاه امام مستاصل ،و درمانده رانندگان که همین مسیر را ۵۰۰۰۰ هزارتومن طی می کردند، کرایه را به یک میلیون رساندند !!

سرم ۱۰۰۰ تومنی را به ۵۰۰۰۰۰ هزار افزایش دادند !!

مطمئن هستم الان جهان با حیرت به ما نگاه کرده و میکنه که چطور در این اوضاعی که باید غمخوار و یار هم باشیم تیشه و تبر را برداشته و ریشه هم را می زنیم و نابود میکنیم و اسم آنرا زرنگی میزاریم

 

واقعا جز به هم بگوئیم شرمنده ایم و دراین مسابقه نزد خدا و مردم جهان بد طور باختیم ،چیز دیگری نباید عنوان کرد.

پس خواهشن دیگه نگوئیم و نگیم ما مردم پوریای ولی و جهان پهلوان تختی هستیم

زیرا اون بیچاره ها در قبر میلرزند و آنهایی که در این دنیا رسم جوانمردی دارند از خود خجالت می کشند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر