استان بوشهر
۲۱ شهر استان بوشهر بدون شهردار! 25 آبان 1400

۲۱ شهر استان بوشهر بدون شهردار!

تاکنون از ۴۰ شهر استان بوشهر شهرداری ۲۱ شهر با سرپرستی اداره می شوند   برازجان گناوه خورموج عالیشهر آبپخش نخل تقی اهرم عسلویه وحدتیه شُنبه بوشکان آبدان سعدآباد بردخون چاه مبارک دوراهک دلوار آباد انارستان کلمه ریز    

کلید حل مشکلات در برجام می باشد  16 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

کلید حل مشکلات در برجام می باشد 

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

تاکنون وعده ها جواب نداده اند امیدواریم این بار وعده ها جواب دهد  14 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

تاکنون وعده ها جواب نداده اند امیدواریم این بار وعده ها جواب دهد 

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

اختصاص چند درصد از درآمدهای استان به استان بوشهر را از رییس جمهور انتظار داریم 14 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

اختصاص چند درصد از درآمدهای استان به استان بوشهر را از رییس جمهور انتظار داریم

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

بوشهر علی رغم داشته های مهم اقتصادی و درآمدزایی که برای کشور دارد متاسفانه جزء عقب مانده ترین مراکز استانها ازنظر توسعه ی شهری و عمران و آبادانی است 14 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

بوشهر علی رغم داشته های مهم اقتصادی و درآمدزایی که برای کشور دارد متاسفانه جزء عقب مانده ترین مراکز استانها ازنظر توسعه ی شهری و عمران و آبادانی است

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

استان بوشهر،بعد از انقلاب و از سر گذرانیدن سیزده کابینه دولت و یازده مجلس شورای اسلامی و چهارده مرحله سفرهای استانی دولتها به استان بوشهر،هنوز در سیر مراحل رشد و توسعه و توسعه پایدار استانی ، به هیچکدام از مراحل سه گانه نزدیک هم نشده است 14 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

استان بوشهر،بعد از انقلاب و از سر گذرانیدن سیزده کابینه دولت و یازده مجلس شورای اسلامی و چهارده مرحله سفرهای استانی دولتها به استان بوشهر،هنوز در سیر مراحل رشد و توسعه و توسعه پایدار استانی ، به هیچکدام از مراحل سه گانه نزدیک هم نشده است

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

گام اول رساندن برجام به فرجام است که در دولت قبل در حال به نتیجه رسیدن بود، ولی موانع داخلی و خارجی نگذاشتند مردم از مزایای آن برخوردار شوند 13 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

گام اول رساندن برجام به فرجام است که در دولت قبل در حال به نتیجه رسیدن بود، ولی موانع داخلی و خارجی نگذاشتند مردم از مزایای آن برخوردار شوند

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

استان زرخیر ما همیشه واژه محرومیت را یدک می کشد آقای رییسی در این زمینه چکار می توانید بکنید؟  12 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

استان زرخیر ما همیشه واژه محرومیت را یدک می کشد آقای رییسی در این زمینه چکار می توانید بکنید؟ 

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟     […]

ضمانت اجرایی وعده های سفر رییس جمهور به عهده کیست؟ 12 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

ضمانت اجرایی وعده های سفر رییس جمهور به عهده کیست؟

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟   مجید […]

آقای رییس جمهور، ۹۷درصد نفت کشور از استان بوشهر صادر می شود ولی راه آهن ندارد 12 مهر 1400
نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر

آقای رییس جمهور، ۹۷درصد نفت کشور از استان بوشهر صادر می شود ولی راه آهن ندارد

نگر خواهی نصیر بوشهر از فعالین سیاسی استان درباره سفر رییس جمهور به استان بوشهر ۱- چه انتظاری از آقای رییسی رییس جمهور در خصوص مسایل کشور دارید ؟ ۲- چه انتظار از رییس جمهور در خصوص مشکلات استان بوشهر دارید ؟ ۳- آیا در سفرهای استانی مشکلات استان‌ها حل می شود ؟   مرتضی […]