شاهنامه
جهان بینی فردوسی در شاهنامه 20 فروردین 1400
اکبر نهاری

جهان بینی فردوسی در شاهنامه

نصیر بوشهر – اکبر نهاری – جهان بینی فردوسی یک جهان بینی ایرانی است،به این دلیل که حکیم توس ایرانی ترین ایرانی است که می شناسیم . جهان بینی فردوسی بر چهار شالوده بنیان نهاده شده است: ۱_ خرد؛ به باور فردوسی انسان ایرانی یک انسان خردمند است و تا آنچا در شاهنامه به اصل […]

شخصیت های شاهنامه؛ رستم 12 آذر 1399
محمد رجبی

شخصیت های شاهنامه؛ رستم

نصیر بوشهر – محمد رجبی – شخصیت های شاهنامه، زمینی اند، نه آسمانی، عاری از خطا و اشتباه نیستند! فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران و جهان، در اثر جاودانش، قهرمانانی آفریده که بزرگ ترینشان پهلوان بی همال، رستم دستان است و برایش اینگونه مایه می گذارد! که یک نیمه از عمر خود کم کنم / […]

آیا فردوسی در شاهنامه اش قهرمان کشی کرده است؟ 29 آبان 1399
مهدیس غنی زاده

آیا فردوسی در شاهنامه اش قهرمان کشی کرده است؟

نصیر بوشهر – مهدیس غنی زاده – رقم خوردن سرنوشت شخصیت های شاهنامه به سلیقه ی قصه پردازی فردوسی مربوط نیست. فردوسی پیش قراول داستان پردازانی است که تقدیر آدم های قصه اش را به دست خودشان می سپارد . فردوسی احساساتی نمی شود که به یک باره ضد قهرمانش را متحول کند و در […]

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟ 21 مهر 1399
محمد علی اسلامی ندوشن

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟

محمد علی اسلامی ندوشن – « طیّ این هزار سال هرگاه ایرانی در تنگنا یا نیاز یا خطر قرار می‌گرفته، دست کمک به طرف شاهنامه دراز می‌کرده، بدانگونه که می‌توانیم بگوئیم که ایران را در دو وجه می‌بینیم: ایران پیش از شاهنامه، و ایران بعد از شاهنامه. چند نمونه بیاورم: ـ دوران مغول و بعد […]