علیرضا مشایخ
گستره شناخت(۲) فروید و تفسیر رویای داوینچی ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
علیرضا مشایخ

گستره شناخت(۲) فروید و تفسیر رویای داوینچی

والتر ایزاکسون بیوگرافی نویس معروف آمریکایی در کتابش، درباره لئوناردو داوینچی بر خلاف معمول دیگر بیوگرافی نویسان که معمولا به آثار هنری او میپردازند به سراغ بیش از۷۲۰۰ دست نوشته به جای مانده از داوینچی رفته و بر آن اساس کتابش را نگاشته است . این حجم از دست نوشته در قرن ۱۵ میلادی البته […]

انسان ، انسان ارزشمند و مختار ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
گستره شناخت

انسان ، انسان ارزشمند و مختار

‏‎لوک فری رنسانس را در هم آمیختن فرهنگ یونانی در دو فرهنگ یهودی و مسیحی میداند، همین سازش و همین آمیختگی عصر جدیدی را برای جهان غرب آغاز نمود. تفکر یونانی در سرتاسر قرون وسطی راهی به اندیشه غربیان نداشت جز آرایی چند از افلاطون برای ساخت تئولوژی مسیحیت. یاکوب بورکهارت در کتاب خوبش فرهنگ […]