علیرضا مشایخ
گستره شناخت 13 اسفند 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

استفان زویگ شیفته تساهل و صلح روز بیست و سوم فوریه وقتی آنتونیو باغبان خانه شماره ۳۴ در خیابان گونکالوس دیاز در پتروپلیس در نزدیکی ریودوژانیرو مطابق هر روز برای انجام کارهای روزمره به محل کار خود مراجعه کرد متوجه شد که صاحبان خانه نیستند. مشغول کندوکاو شد و پس از ساعاتی موفق شد وارد […]

گستره شناخت 09 اسفند 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

باور و عقلانیت ( ایمان و خرد ) سن برنارد (۱۰۹۰-۱۱۵۳)وقتی شنید که پییر لو ونرابل (۱۰۹۲-۱۱۵۶) راهب، برای شناخت بیشتر اسلام در حال ترجمه قران است، گفت که هیچکس برای مبارزه با مسلمانان نیازی به فهم قران ندارد؛ کافی است آنها را کشت!( ژرژ مینوا ۲۰۱۶ص۲۵۷) ساعت ۹:۳۰ صبح روز بیست و ششم ژوییه […]

گستره شناخت 21 بهمن 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

اومانیسم یا انسان باوری و ابعاد آن عبدالنور بیدار فیلسوف فرانسوی در کتابش « تاریخ اومانیسم در غرب »دوازده بعد از این مفهوم را معرفی می‌کند. احتمالا فقط هر یک از این ابعاد می‌تواند ناتمام بودن انسان مداری تلقی شود. برای روشن شدن بحث برخی از این ابعاد را مورد دقت قرار می‌دهیم. عبدالنور یکی […]

گستره شناخت 15 بهمن 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

لویی سیزده، مادرش و کاردینال ریشلیو ناصرالدین شاه، مادرش و امیر کبیر بخت یار کشوری که مردان تحول خواهش بیش از حافظان سنت‌های موجود دست اندر کار باشند. فرانسه قرن هفدهم بخت یار بوده که در آوردگاه رقابت‌هایی که نتیجه اش جهان امروز میباشد، انسان‌هایی با قامت تحول خواهی را در راس امور داشته است. […]

گستره شناخت 04 بهمن 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

سندروم استاندال و فلورانس سندروم استاندال استاندال(۱۷۸۳-۱۸۴۲) نویسنده و ادیب فرانسوی در کتاب روم، ناپل و فلورانس ( که یاداشتهای آکنده از احساساتش در باره مسافرتش به ایتالیامیباشد ) از تجربه ای سخن می‌گوید که در هنگام دیدارش از فلورانس و پس از خروج از کلیسای سانتا کروچه بر او رفته است. زیبایی‌های هنری کلیسا […]

گستره شناخت 24 دی 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

بررسی مفهوم آزادی درجهان قدیم و جهان مدرن در سال ۱۸۱۹ بنجامین کنستان در سخنرانی ای که در حلقه آتنا در پاریس برگزار کرد به بررسی تفاوت‌های دو مفهوم آزادی از دید جهان قدیم و جهان مدرن پرداخت. این سخنرانی بعدهاتحت عنوان «مفهوم آزادی در جهان قدیم ومقایسه آن با جهان مدرن » چاپ شد […]

گستره شناخت 17 دی 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

تئوری توطئه یا فربه سازی باور فردریک شارپیر روزنامه نگار فرانسوی در کتابش با نام وسواس توطئه ( ۲۰۰۵) ، اگوستین باروئه ( ۱۷۴۱-۱۸۲۰) را اولین تئوریسین توطئه معرفی میکند. باروئه که راهبی کاتولیک بوده در کتابش با عنوان « خاطرات، برای خدمت به تاریخ ژاکوبنها » در پنج جلد که بین سالهای ۱۷۹۸ و […]

گستره شناخت 10 دی 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

الکسی دوتوکوویل بر علیه دخالت دولت در اقتصاد ( نیم نگاهی به تجربه دولتی شدن تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال) در پی انقلاب ۱۸۴۸ مفاهیم جدیدی وارد مباحث‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرانسه قرن نوزدهم گردید. اگر انقلاب کبیر ۱۷۸۹ بدنبال بالا نشاندن فرد و والا دانستن آزادیهای فردی را، هم در شعار و هم […]

گستره شناخت 26 آذر 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

«خوشبختی» در افکار مسیحیت قرون وسطی ژرژ مینووا مورخ فرانسوی در کتاب دوران طلایی؛ تاریخچه جستجوی خوشبختی میاورد که: « خوشبختی در اندیشه مسیحیت مفهومی اینجهانی نیست و این حتی در گفته های مسیح نیز بازتاب یافته است » ( ژرژ مینووا ۲۰۰۹) مینووا برای اثبات گفته اش از انجیل سن لوک یا لوقا مثال […]

گستره شناخت 11 آذر 1399
علیرضا مشایخ

گستره شناخت

چرا اغلب روشنفکران آنتی لیبرال هستند؟ شومپیتر در بخشی از کتاب خود با نام لیبرالیسم سوسیالیسم و دمکراسی ( شومپیتر ۱۹۴۲) به این پرسش مهم پرداخته و در صدد است آنرا از دید تاریخی مورد کنکاش قرار دهد. البته او در سال ۱۹۵۰ فوت میکند و احتمالا مطالبش ناتمام میماند بعدها نویسندگان دیگری مثل ریمون […]