فردوسی
شاهنامه و زندگی مردم عامّه ۲۹ تیر ۱۴۰۲

شاهنامه و زندگی مردم عامّه

▪️مسلّماً شاهنامه در مدت نُه تا ده قرن در قلمرو وسیع زبان فارسی که چهارچوب هویّت فرهنگی ایران و قلمرو ملّی آن محسوب می‌شود، بیش از هر اثر دیگری با زندگی عامّهٔ مردم عجین بوده و از محفل خواصّ تا منازل و محافلِ عوام همه جا حضور داشته است. همان طور که حضور شاهنامه در […]

تراژدی در شاهنامه ۲۳ تیر ۱۴۰۲

تراژدی در شاهنامه

▪️داستان رستم و سهراب با «اُدیپوس»، تراژدی بی‌نظیر جهانی، شباهت دارد با تفاوت‌هائی. مهم‌ترین آن تفاوت‌ها اینست که داستان «اُدیپ» جنبهٔ تراژدی نیمه‌ اساطیری و نیمه سمبولیک دارد؛ ولی داستان رستم و سهراب داستان زندگی و اشتباه و نقطهٔ ضعف انسان واقعی است و درنتیجه نابخشودنی‌تر. بنابراین از عوامل تراژدی (ترحّم و ترس) کمتر ترحّم […]

کردار در شاهنامه ۱۶ تیر ۱۴۰۲

کردار در شاهنامه

  ▪️جان زندگی‌بخش رویدادهای شاهنامه، از همه دست _حتی عاشقانه_ کردار است. کردار سرشت حماسه و خونی است که اگر در رگ‌های آن ندود داستان هر رزم و بزم از نفس می‌افتد و خاموش می‌شود. نقش کردار در هر رویداد حماسی و حتی در کار دلدادگان نیز پیداست. در شاهنامه حسیات (احساس و عاطفه) از […]

داستان‌های عشقی در شاهنامه ۰۲ تیر ۱۴۰۲

داستان‌های عشقی در شاهنامه

▪️در شاهنامه به عنوان حماسهٔ ملّی سرزمین ما، جریان کامل زندگی آرمانی انسان از رزم و بزم و عشق و پند و اندرز و حکمت و تعلیم و تربیت و مبارزه با دشواریها و مبارزهٔ خیر و شر و تعادل واقع‌گرایانهٔ جبر و سرنوشت و کوشش و مجاهدت و شادی و غم تصویر شده است. […]

گرشاسب ۰۴ خرداد ۱۴۰۲

گرشاسب

▪️جا دارد که در اینجا اشاره‌ای شود به این پهلوان کهن که به دوران هندوایرانی تعلق دارد. افسانه‌های مربوط به این شخصیت پیش‌زردشتی وارد روایت‌های دینی شده و رنگ زردشتی به خود گرفته است و گونه‌های متفاوت این روایت‌ها باعث شده است که زمان و شخصیت گرشاسب در تاریخ اساطیری به آسانی قابل تشخیص نباشد. […]

سیاوش ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

سیاوش

▪️در متن‌های پهلوی اشارهٔ مختصری به سیاوش می‌شود. او بناکنندهٔ دژ معروفی به نام کنگ‌دژ است که به آن سیاوش‌گِرد نیز می‌گویند. سیاوش آن را به یاری فرّ کیانی بنا می‌کند. بنا بر شاهنامه این دژ بر بالای بلندی ساخته شده است و بنا بر برخی از متن‌ها این دژ در شمال و در سر […]

فردوسی و حاکم محبوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

فردوسی و حاکم محبوب

غلامعلی دهقان، مدرس تاریخ   ✍ ۲۵ اردیبهشت روز فردوسی است. همان که‌ با سی سال رنج و مرارت‌ عجم‌ زنده کرد تا الگویی شود برای آیندگان که می‌خواهند هویت‌ زبان پارسی را پاس بدارند.   ✍ فردوسی با شاهنامه پلی زد میان ایران دوره‌ اسلامی با ایران‌باستان تا یکی‌ فدای دیگری نشود.   ✍ […]

شاهنامه تاریخ ایران است نه تاریخ جنگ مبارزان! ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

شاهنامه تاریخ ایران است نه تاریخ جنگ مبارزان!

  ▪️در حماسه‌های پهلوانی پادشاهان و پهلوانان‌اند که می‌توانند خواست خود را هستی بخشند نه تودهٔ مردم که از آنها کمتر نشانی می‌توان یافت. تاریخ را آنها می‌سازند و تاریخ نیز به کار کیایی آنان می‌پردازد. آنها مردان جهانداری و جهانگشایی، صلح و جنگ و دستیاران نیک و بد جهان‌اند و آن‌که از خرد، دانش، […]

آزادی یا اسارت ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

آزادی یا اسارت

  ▪️حرف بر سر چیست؟ جنگ بر سر چیست؟ در یک کلمه می‌توان گفت بر سر آزادی و اسارت. جان و جوهر تراژدی رستم را «مقاومت» تشکیل می‌دهد، نظیر همان مقاومتی که «پرومتئوس» یونانی در برابر زئوس به خرج داد؛ هر دو «نه» می‌گویند تا آنچه را که اصل و گوهر زندگی می‌دانند محفوظ بماند. […]

پیکار رستم با فزون‌طلبی و آزِ افراسیابی‌ست ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

پیکار رستم با فزون‌طلبی و آزِ افراسیابی‌ست

▪️رستم در دو دوره از زندگی خود دو‌ نوع مبارزه  را مشخص می‌کند: یکی با آز و دیگری با تعصّب. دیوِ آز در تفکر مزدیسنا، مهمترین همدستِ اهریمن در نبرد با اهورا مزدا شناخته می‌شود و در موعود زرتشتی برای آنکه رستگاریِ بشر تحقق پیدا کند، باید او نخست، همهٔ قدرت خود را از دست […]